<<
>>

Стаття 29. Обов’язки акціонерів

1.

2. Акціонери зобов’язані:

дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов’язки, у тому числі обов’язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

3. Акціонери можуть також мати інші обов’язки, встановлені цим та іншими законами.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 29. Обов’язки акціонерів:

 1. Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
 2. la) Обов’язки держави: державний обов’язок і державна несправедливість; відповідальність держави
 3. § 5. Обов’язки учасників господарського товариства
 4. 3.5 Обов’язки публічних службовців
 5. 3.2.1 Обов’язки директора та конфлікт інтересів
 6. Про обов'язки акціонерів
 7. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
 8. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 9. Правовий обов’язок та вщповщальність а) Правовий обов 'язок і санкція
 10. 3) Держава як суб ’ект обов ’язків i прав
 11. Загальні збори акціонерів