<<
>>

Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган

1.

2. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

3. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’ язкові для виконання всіма працівниками товариства.

4. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган:

 1. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 2. Виконавчий орган
 3. § 8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу
 4. Виконавчий орган акціонерного товариства (правління)
 5. Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
 6. Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства
 7. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 8. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 9. § 3. Вищий виконавчий орган влади
 10. Глава 4. Виконавчий орган товариства
 11. Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 12. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.
 13. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
 14. 6.1. Особистість засудженого як об'єкт кримінально-виконавчого впливу
 15. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
 16. Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы Комментарий к статье 19.3
 17. Статья 215. Заключения государственных органов и органов местного самоуправления
 18. Взаимодействие органов управления образованием и здравоохранением с органами внутренних дел
 19. Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления Комментарий к статье 14.9
 20. Розділ 3. Органи вищого рівня і верховні органи