<<
>>

Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

1.

2. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 цього Закону.

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’ язкового викупу яких він вимагає.

4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’ язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій:

 1. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
 2. Розділ XII. ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 3. Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій
 4. Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
 5. Встановлення законодавством вимог до обов’язкового розкриття інформації:
 6. Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів
 7. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій
 8. Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами
 9. Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером
 10. Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства
 11. Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства
 12. Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-
 13. § 4. Порядок створення акціонерного товариства
 14. Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА