<<
>>

Стаття 25. Права акціонерів — власників простих акцій

1.

2. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику — акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери — власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 25. Права акціонерів — власників простих акцій:

 1. Стаття 26. Права акціонерів — власників привілейованих акцій
 2. Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій
 3. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
 4. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 5. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 6. 2. Права акціонерів
 7. 2. Права акціонерів
 8. Права акціонерів мають визначатися на рівні закону.
 9. Основні права акціонерів
 10. Співвідношення права власності акціонерів та АТ на капітал.
 11. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 12. Глава 10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
 13. Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
 14. Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
 15. § 3. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства
 16. 6.2. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОСТЫХ АКЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ