<<
>>

Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства

1.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі — значний пакет акцій), зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

3. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства:

 1. Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 2. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 3. Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства
 4. Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]
 5. Переважне право на придбання акцій
 6. Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
 7. Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства
 8. Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій
 9. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
 10. Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
 11. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій
 12. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 13. Стаття 70. Значний правочин
 14. Злиття шляхом придбання
 15. Недійсність значних правочинів, учинених при недодержанні встановленого порядку.
 16. Пакет услуг
 17. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств