<<
>>

Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

1.

2. Повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом акціонерного товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів.

Повноваження члена виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів.

Підстави припинення повноважень голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.

3. У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) віднесено до компетенції загальних зборів, наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову колегіального виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) наглядова рада зобов’ язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), та скликати позачергові загальні збори.

4. У разі відсторонення голови виконавчого органу чи особи, яка виконує його повноваження, наглядова рада зобов’язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу:

 1. Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
 2. § 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу
 3. § 4. Повноваження правління і голови кооперативу
 4. Стаття 2. Вступ на посаду персональним складом Уряду Республіки і Міністрами та припинення їхніх повноважень
 5. Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган
 6. Виконавчий орган
 7. § 8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу
 8. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 9. Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства
 10. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 11. Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
 12. § 3. Вищий виконавчий орган влади
 13. Виконавчий орган акціонерного товариства (правління)
 14. § 6. Контрольно-ревізійні органи та їхні повноваження
 15. Глава 4. Виконавчий орган товариства
 16. Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 17. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.
 18. Стаття 53. Обрання членів наглядової ради