<<
>>

Стаття 19. Резервний капітал

1.

2. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу, якщо інше не визначено статутом товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 19. Резервний капітал:

 1. 4. Просте і капіталістичне товарне виробництво. Робоча сила як товар. Капітал як суспільні відносини. Постійний та змінний капітал.
 2. 3.3. Резервный капитал
 3. Порядок формирования и использования резервного фонда
 4. Співвідношення права власності акціонерів та АТ на капітал.
 5. 9.Резервный фонд формируется из
 6. 6.2. ИБП резервного типа
 7. Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства
 8. Розділ III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 9. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 10. Закон України Про акціонерні товариства Зміст документа
 11. Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів
 12. 8.Из уставного капитала формируется
 13. 1.2. Реальний стан інвестування
 14. § 2. Банковская система и кредит
 15. 3.4. Нераспределенная прибыль
 16. Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій
 17. Акціонерне товариство
 18. Стаття 17. Анулювання акцій
 19. Переміщення факторів виробництва