<<
>>

Стаття 22. Ціна акцій

1.

2. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час заснування товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства;

розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

3. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 22. Ціна акцій:

  1. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
  2. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
  3. 5.2 Деномінація акцій
  4. Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій
  5. Первинне розміщення акцій
  6. Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства
  7. Як провести первинну емісію акцій
  8. Реєстрація випуску акцій
  9. § 5. Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції)
  10. Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій