<<
>>

Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

1.

2. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

3. Акціонерне товариство зобов’ язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 22 частини другої статті 33 цього Закону.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства:

 1. Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 2. Установчі збори акціонерного товариства
 3. Збори засновників акціонерного товариства
 4. Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства
 5. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 6. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 7. Загальні збори акціонерів
 8. Як скликати загальні збори
 9. Стаття 47. Позачергові загальні збори
 10. Глава 2. Загальні збори акціонерів
 11. Стаття 48. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
 12. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 13. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 14. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 15. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 16. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 17. Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства