<<
>>

Стаття 28. Захист прав акціонерів — працівників товариства

1. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера — працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером — працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 28. Захист прав акціонерів — працівників товариства:

 1. 2.3.5. Захист прав працівників товариств, що беруть участь у злитті
 2. Захист прав акціонерів
 3. Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.
 4. § 4. Судовий захист прав акціонерів
 5. § 4. Захист прав учасників господарського товариства
 6. Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства
 7. Глава 10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
 8. § 1. Поняття акціонерів та учасників товариств
 9. Захист інтересів кредиторів товариств, що беруть участь у злитті
 10. § 2. Типові порушення прав акціонерів
 11. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
 12. § 8. Міжнародний захист прав людини
 13. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 14. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 15. Розділ 5 ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ГАЛУЗІ ПСИХІАТРІЇ
 16. Модуль 2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ( ПОЗОВИ)
 17. Розділ 12 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД — МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН
 18. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 19. Глава 3. Принципи корпоративного управління щодо прав акціонерів
 20. Глава 6. Охорона та захист прав учасників корпоративних правовідносин як показник рівня корпоративного управління