<<
>>

Створення корпоративного права ЄС, спрямованого на формування ефективного та конкурентоздатного європейського бізнесу.

Група експертів дійшла висновку про те, що протягом останніх десятиліть процеси гармонізації корпоративного права ЄС розвивалися в напрямку забезпечення ефективної системи захисту прав та інтересів акціонерів, інших інвесторів та кредиторів товариств у державах-членах ЄС.

Проте при цьому фактично перестала забезпечуватися основна функція корпоративного права. У докладі зазначається: «Врахування основних потреб власне самих товариств не було основною метою (лейтмотивом) здійснення гармонізації... Прагнучи забезпечити максимальний захист осіб, що мають справи з компанією акціонерів та третіх осіб, ми зовсім випустили з нашої уваги те, що є основним завданням корпоративного права: створення необхідного правового регулювання для тих, хто бажає вести свій бізнес ефективно й успішно»[115]. Корпоративне право має перш за все стимулювати розвиток ефективного та конкурентоздатного бізнесу в рамках ЄС. Захист інтересів акціонерів і кредиторів товариства не повинен бути самоціллю при розробленні нових інструментів гармонізації корпоративного права у країнах ЄС.
Це не означає перехід до позиції ігнорування інтересів осіб, які мають справу з товариством, але при здійсненні захисту їх інтересів слід завжди пам’ятати про інтереси товариства і знаходити необхідну рівновагу між цими двома важелями.

Багато процедур, спрямованих на захист інтересів акціонерів і кредиторів товариств, сформувалися так давно, що сьогодні вони не виконують свою головну функцію, є архаїчними та вельми обтяжливими для товариств. Особливо це стосується процедур, пов’язаних з формуванням і підтримкою розміру акціонерного капіталу та захистом інтересів кредиторів при реорганізації та поглинанні товариств. Єврокомісія пропонує запровадити нові правові режими у цій галузі.

На думку групи експертів, подальшою тенденцією розвитку корпоративного права ЄС має бути не стільки гармонізація національного права держав-членів, скільки усунення перешкод для транскордонного бізнесу в Європі, зокрема забезпечення можливості створення наднаціональних структур корпоративного типу, таких як європейське АТ, європейське ТОВ, європейський кооператив, європейське об’єднання (асоціація) та ін. При цьому ЄС має забезпечити максимально широкий вибір організаційно-правових форм ведення бізнесу (національних та наднаціональних). Крім того, товариства повинні мати змогу змінювати своє місцезнаходження з однієї країни ЄС на іншу без перереєстрації, більш ефективним має бути процес здійснення транскордонних реорганізацій та поглинань товариств.

2.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Створення корпоративного права ЄС, спрямованого на формування ефективного та конкурентоздатного європейського бізнесу.:

 1. Глава 2. Принципи корпоративного управління щодо правового статусу АТ, порядку його створення і формування та правового режиму майна
 2. Формування корпоративного права ЄС.
 3. Реформування механізмів створення корпоративного права ЄС — використання більш гнучких і мобільних форм нормотворчості.
 4. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.
 5. Створення відповідної правової бази для використання нових інформаційних і комунікаційних технологій учасниками корпоративних відносин.
 6. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 7. Понятие и виды источников корпоративного права и корпоративных норм
 8. Створення, застосування й дотримання права
 9. Формування майна та права власності корпорації.
 10. Частина ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ТИПУ
 11. § 3. Понятие и Предмет корПоративного Права 1. Предмет и юридическая природа корпоративного права
 12. § 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями