<<
>>

Створення відповідної правової бази для використання нових інформаційних і комунікаційних технологій учасниками корпоративних відносин.

Група експертів пропонує зосередити увагу на впровадженні сучасних технологій у таких сферах, як звітування товариства та розкриття інформації. Пропонується доповнити Першу директиву ЄС положеннями, що передбачатимуть:

- можливість надання компанією встановленої законодавством інформації та документів до реєстру в електронній формі;

- можливість доступу до інформації, що знаходиться у реєстрі, через мережу Інтернет для будь-якої зацікавленої особи[118].

Інформація, яку товариства повинні розкривати, міститься у численних джерелах: комерційних і торговельних реєстрах, спеціальних розділах газет та інших друкованих видань, звітності, що надсилається до бірж і державних органів, які регулюють фондовий ринок. Більша частина цієї інформації є доступною для публіки, але її одержання супроводжується значними фінансовими та часовими витратами. Група експертів пропонує запровадити обов’язкове створення товариствами власного веб-сайту, на якому містилася б уся інформація, що підлягає розкриттю, та який би мав посилання на веб-адресу реєстру, в якому зареєстровано компанію.

Уже сьогодні товариства, акції яких обертаються у системі організованої торгівлі, мають власні веб-сайти і це розцінюється як виконання одного зі стандартів найкращої практики корпоративного управління. Група експертів пропонує замінити обов’язок товариства розкривати інформацію та надавати певні документи різним органам на обов’язок розміщати усю названу інформацію на власному веб-сайті. Треба зазначити, що ця ініціатива групи експертів не одержала стовідсоткової підтримки при публічному обговоренні.

Наприкінці слід наголосити на тому, що фундаментальна реформа корпоративного права ЄС була розпочата не на пустому місці. Вона базується на відповідних процесах, які спостерігаються на національному рівні багатьох провідних країн ЄС[119]. Реформи, основним гаслом яких є дерегуляція у сфері корпоративного права, були проведені або лише розпочаті у Великій Британії, Франції, Німеччині, Данії, Фінляндії, Нідерландах, Іспанії. При цьому, якщо у низці перелічених країн реформа стосується лише певних корпорацій, найчастіше — ТОВ (приватних компаній)[120], то у таких провідних державах, як Велика Британія та Франція, реформи мають фундаментальний характер — під перегляд підпадають усі основні принципи, усі базові інститути корпоративного права.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Створення відповідної правової бази для використання нових інформаційних і комунікаційних технологій учасниками корпоративних відносин.:

 1. Глава 2. Учасники корпоративних відносин
 2. Реформування механізмів створення корпоративного права ЄС — використання більш гнучких і мобільних форм нормотворчості.
 3. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
 4. Б. Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні
 5. Види суб’єктів корпоративних відносин. Інтереси суб’єктів корпоративних відносин. Теорія інтересу Ієрінга.
 6. Інформаційна економіка. Суперечності інформаційного суспільства
 7. Корпоративна власність як результат динамічних процесів використання капіталу.
 8. Створення корпоративного права ЄС, спрямованого на формування ефективного та конкурентоздатного європейського бізнесу.
 9. Шляхи вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні
 10. § 2. Вплив на розвиток відносин із корпоративного управління наявності акцій в державній власності
 11. Глава 2. Принципи корпоративного управління щодо правового статусу АТ, порядку його створення і формування та правового режиму майна
 12. Значення рішень Європейського суду з прав людини для правової системи України
 13. Тема 7. Інформаційне суспільство й нові якості ноосфери
 14. Інформаційна революція та організація ноосферної реальності
 15. Тема 9. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування
 16. Прискорення соціально-технологічного прогресу: «комп'ютерна революція» та «інформаційна революція»
 17. § 2. Розмежування понять «учасник» і «засновник»