<<
>>

§ 2. Типові порушення прав акціонерів

Практика реалізації акціонерами своїх прав свідчить про те, що на сьогодні досить поширеним явищем є порушення прав акціонерів. Типовими порушеннями прав акціонерів, яких припускаються у своїй діяльності акціонерні товариства, є:

1.

Порушення права на участь в управлінні товариством.

З метою недопущення акціонерів до участі в управлінні товариством у порушення вимог закону:

— не повідомляють акціонерів про скликання загальних зборів згідно з вимогами закону;

— порушують терміни загального та/або персонального повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, встановлені законом, що призводить до неможливості акціонерів у встановлені цією ж статтею терміни внести пропозиції до порядку денного зборів;

— приховують дату, час та місце проведення загальних зборів акціонерів;

— вживають численних заходів, спрямованих на недопущення акціонерів до участі у загальних зборах акціонерів (обмеження часу для реєстрації акціонерів, порушення законодавства під час реєстрації акціонерів, проведення зборів на території підприємств, вхід на територію яких дозволено лише за перепустками тощо).

2. Порушення права на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства. Це порушення проявляється, зокрема, в таких діяннях, як ненадання акціонерними товариствами інформації про свою діяльність на вимогу акціонера, приховування інформації, надання недостовірної інформації.

3. Порушення права акціонера на участь у зборах особисто або через вільно обраного представника.

4. Порушення права акціонера на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів. Типовими є такі порушення цього права:

— акціонерам на одну акцію нараховуються дивіденди різного розміру залежно від того, чи є акціонер працівником товариства чи ні, акціонером більшості чи меншості;

— порушення черговості виплати дивідендів;

— виплата дивідендів здійснюється продукцією, що виробляється товариством;

— приховування від акціонерів інформації щодо нарахування та виплати дивідендів.

5. Порушення права на участь у формуванні порядку денного та обговоренні питань порядку денного; порушення принципів та порядку голосування. Грубим порушенням цього права є порушення розподілу та підрахунку голосів акціонерів за принципом «одна акція — один голос».

6. Порушення прав акціонерів під час додаткової емісії акцій.

Слід зазначити, що в багатьох випадках додаткова емісія акцій розглядається не як спосіб залучення грошових коштів, а як спроба отримати більший контроль над товариством.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 2. Типові порушення прав акціонерів:

 1. Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.
 2. § 4. Судовий захист прав акціонерів
 3. Захист прав акціонерів
 4. Стаття 28. Захист прав акціонерів — працівників товариства
 5. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 6. Глава 3. Принципи корпоративного управління щодо прав акціонерів
 7. Види порушень та шляхи їх виявлення
 8. 6.4.5 Відповідальність за порушення податкового законодавства
 9. Загальні збори акціонерів
 10. Тема 27. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
 11. 5.1 Види порушень та шляхи їх виявлення
 12. §1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
 13. § 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
 14. Позови, пов’язані із порушенням права акціонера на інформацію.
 15. §1. Криміналістична характеристика підпалів та злочинних порушень правил протипожежної безпеки