<<
>>

§ 6. Управління акціонерним товариством

Управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких залежить від виду товариства.

Діяльність акціонерного товариства, згідно з вимогами ЦК України, організують та забезпечують загальні збори акціонерів, виконавчий орган, а також ревізійна комісія.

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов’язковим. У товаристві з кількістю акціонерів — власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. Таким чином в акціонерному товаристві, може бути трискладова або ж чотирискладова система органів управління.

Зазначимо, що акціонерне товариство, яке зобов’ язане відповідно до закону публікувати для загального відома документи, передбачені ст. 152 ЦК України (акціонерне товариство, яке проводить відкриту підписку на акції, зобов’язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом), повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками. При цьому аудитора не можна відносити до органів управління акціонерним товариством та ототожнювати його з ревізійною комісією.

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому числі такого, що не зобов’язане публікувати для загального відома документи, має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш ніж 10 % акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства визначається статутом товариства і законом. Витрати, пов’язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 6. Управління акціонерним товариством:

 1. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
 2. Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-
 3. розділ 4 як здійснюється УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
 4. § 1. Специфіка корпоративного управління в акціонерних товариствах, акції яких належать державі
 5. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 6. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 7. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 8. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 9. § 2. Характеристика органів управління господарського товариства
 10. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 11. § 4. Управління повним товариством
 12. Акціонерне товариство
 13. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
 14. Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства
 15. Акціонерне товариство
 16. Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
 17. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 18. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств