<<
>>

Установчі збори акціонерного товариства

Для того, щоб затвердити статут акціонерного товариства, а також результати розміщення акцій і тим самим відкрити шлях до державної реєстрації товариства, скликаються установчі збори.

Установчі збори скликаються на той момент, коли акціонерне товариство ще не створене, і виконують свою основну функцію — приймають рішення про створення акціонерного товариства та затверджують його статут, а також вирішують інші питання .

Установчі збори акціонерного товариства вирішують такі питання:

• приймають рішення про створення акціонерного товариства і затверджують його статут;

• приймають рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

• у разі, якщо попит на акції перевищує кількість акцій, на які було оголошено підписку, можуть прийняти рішення про збільшення кількості акцій, що розміщуються з відповідним збільшенням статутного капіталу;

• зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений строк підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, вказана у повідомленні;

• обирають наглядову раду акціонерного товариства, виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства;

• вирішують питання про схвалення угод, укладених засновниками до створення акціонерного товариства;

• визначають пільги, що надаються засновникам;

• затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі;

• інші питання відповідно до установчих документів .

Необхідно пам’ятати, що установчі збори не є органом акціонерного товариства . Адже на момент проведення установчих зборів та прийняття ними рішень акціонерного товариства як юридичної особи ще не існує . Тому вони не можуть приймати рішення, що стосуються здійснення господарської діяльності акціонерним товариством .

Розглянемо деякі процедурні питання, пов’язані з проведенням установчих зборів.

Почнемо з термінів проведення установчих зборів . Знайте, — законодавство вимагає, щоб такі збори відбулись не пізніше як протягом двох місяців від моменту завершення розміщення акцій .

На жаль, законодавство України чітко не визначає, що відбувається, якщо ця вимога порушується . Відомо лише, що в такому разі особа, яка підписалася на акції, має право вимагати повернення сплаченої нею частки вартості акцій .

Для того, щоб установчі збори вважались правомочними в них повинні взяти участь особи, які підписалися більш як на 60 відсотків акцій, що пропонувались до розміщення . Порушення цієї вимоги означатиме відсутність кворуму Тобто, установчі збори не зможуть приймати будь-яких рішень, зокрема про створення акціонерного товариства-

Якщо виникла така ситуація, законодавство дає засновникам право на «другу спробу» . Вони можуть скликати повторні установчі збори. При цьому зробити це необхідно протягом двох тижнів після дати, на яку були призначені перші установчі збори- Якщо ж і друга спроба виявиться невдалою, акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося . При цьому сплачені за акції кошти повертаються акціонерам .

Тепер декілька слів про правила ухвалення рішень на установчих зборах .

Знайте, — всі рішення установчі збори приймають шляхом голосування . Під час голосування діє принцип: одна акція — один голос .

Для прийняття деяких рішень необхідно, щоб за них проголосувало не менше ніж 3/4 голосів присутніх на установчих зборах осіб. Зокрема це стосується рішень про:

• створення акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

• обрання наглядової ради акціонерного товариства, виконавчих і контролюючих органів акціонерного товариства;

• надання пільг засновникам за рахунок акціонерного товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів .

Джерела юридичної інформації: глава 1 розділу ІІ Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 № 1576—XII; статті 152—155 Цивільного кодексу України; стаття 28—35 Закону України «Про цінні папери та фондовий

ринок» № 3480—IV від 23.02.2006; стаття 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 № 448/96—ВР; стаття 1 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 № 710/97—ВР; Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 № 487; Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999; Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2006 № 806 .

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Установчі збори акціонерного товариства:

 1. Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства
 2. Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства
 3. Збори засновників акціонерного товариства
 4. Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 5. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 6. § 4. Установчі документи господарських товариств: зміст та порядок оформлення
 7. 1.11 Установчі документи товариства
 8. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 9. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 10. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 11. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 12. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 13. Стаття 9. Створення акціонерного товариства
 14. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 15. Акціонерне товариство
 16. Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства
 17. Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства
 18. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
 19. Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства
 20. § 6. Управління акціонерним товариством