<<
>>

Вибуття із складу учасників товариства з обмеженою відповідальність в зв'язку зі смертю

У разі смерті фізичної особи – учасника товариства його право на частку в статутному капіталі товариства входить до спадкової маси та спадкується на загальних підставах (п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року N 7 “Про судову практику у справах про спадкування”).

Частина п'ята статті 147 ЦК України передбачає можливість встановити у статуті, що перехід до спадкоємців учасника належної йому частки допускається лише за згодою інших учасників товариства. Частина 1 статті 55 Закону України "Про господарські товариства" передбачає переважне право правонаступників та спадкоємців на вступ до господарського товариства. Отже, відмовивши спадкоємцеві учасника товариства у прийнятті до товариства, учасники товариства повинні розподілити частку учасника, який вибув, між собою або зменшити статутний капітал у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України "Про господарські товариства”. Якщо спадкоємцю не було надано згоди на вступ до товариства, а частка учасника, що вибув, була придбана власне товариством і протягом визначеного частиною п'ятою статті 53 Закону України "Про господарські товариства" строку реалізована третім особам без пропозиції спадкоємцю чи правонаступнику придбати її, спадкоємець (правонаступник) вправі вимагати переведення на нього прав покупця (набувача) частки у статутному капіталі товариства. Якщо спадкоємець (правонаступник) відмовився від участі у товаристві з обмеженою відповідальністю або йому було відмовлено у прийнятті до товариства, до відносин, пов'язаних з виплатою спадкоємцю або правонаступнику вартості частки майна товариства за аналогією може бути застосована стаття 54 Закону України "Про господарські товариства".

<< | >>
Источник: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді.. 0000

Еще по теме Вибуття із складу учасників товариства з обмеженою відповідальність в зв'язку зі смертю:

 1. § 3. Порядок зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 2. Порядок виходу із складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 3. § 3. Порядок зміни складу учасників товариства з додатковою відповідальністю
 4. § 1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
 5. Товариство з обмеженою відповідальністю
 6. § 4. Зміна складу учасників командитного товариства
 7. Товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю
 8. § 4. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
 9. § 3. Порядок зміни складу учасників повного товариства
 10. § 2. Загальні засади створення і припинення товариств з обмеженою відповідальністю
 11. Порядок відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
 12. Глава 11. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 13. § 2. Правове положення учасників командитного товариства
 14. § 2. Загальні засади створення товариства з додатковою відповідальністю
 15. Товариство з додатковою відповідальністю
 16. § 1. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
 17. § 4. Управління товариством з додатковою відповідальністю
 18. § 5. Обов’язки учасників господарського товариства
 19. § 1. Поняття акціонерів та учасників товариств