<<
>>

Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-

Відповідно до законодавства України посадовими особами органів управління

товариства визнаються:

• голова та члени виконавчого органу;

• голова ревізійної комісії;

• голова та члени наглядової ради акціонерного товариства.

Обираючи осіб до складу органів управління акціонерним товариством,

необхідно пам’ятати про низку обмежень, установлених законами України-

посадовим-и особам-и органів управління товариства не м-ожуть бути:

• народні депутати України;

• члени Кабінету Міністрів України;

• керівники центральних та інших органів виконавчої влади;

• військовослужбовці;

• депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі;

• посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату;

• посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства;

• особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності;

• особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати у товариствах керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю .

Крім того, існують певні обмеження щодо суміщення однією особою роботи в різних органах управління того самого акціонерного товариства. Зокрема:

• члени наглядової ради не можуть входити ні до складу ревізійної комісії, ні до складу виконавчого органу (правління);

• члени правління та інші посадові особи не можуть бути членами ревізійної комісії .

4.3

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-:

 1. Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства
 2. Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства
 3. § 2. Характеристика органів управління господарського товариства
 4. § 6. Управління акціонерним товариством
 5. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.
 6. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
 7. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
 8. § 4. Організація роботи органів управління господарського товариства
 9. Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
 10. Розділ X. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 11. розділ 4 як здійснюється УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
 12. § 1. Специфіка корпоративного управління в акціонерних товариствах, акції яких належать державі
 13. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 14. Стягнення на користь АТ збитків, заподіяних йому винною поведінкою посадових осіб правління або іншого органу АТ.
 15. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 16. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 17. § 3. Компетенція органів господарського товариства
 18. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 19. Акціонерне товариство
 20. Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства