<<
>>

Встановлення законодавством вимог до обов’язкового розкриття інформації:

а) передбачення строків розкриття інформації. Так, в Україні, як і в більшості країн-членів ОЕСР, публічне розкриття інформації вимагається принаймні раз на рік. Деякі товариства розкривають додаткову інформацію про свою діяльність і частіше цього строку, чим адекватно реагують на вимоги ринку і викликають довіру до себе з боку як акціонерів, так і сторонніх осіб, зацікавлених у співпраці з ними;

б) встановлення переліку мінімальної інформації, що повинна розкриватися.

В країнах-членах ОЕСР такою є інформація про:

- результати фінансової та операційної діяльності;

- завдання товариства;

- загальну структуру власності та розподіл прав голосу;

- перелік членів наглядової ради та виконавчого органу, а також розмір винагороди, яку кожен з них одержує;

- значущі чинники ризику, які можна спрогнозувати;

- важливі питання, які пов’язані з працівниками та іншими учасниками корпоративних відносин;

- структуру та політику управління товариством;

в) підготовка, перевірка та надання інформації з додержанням міжнародних стандартів. Відповідність інформації міжнародним стандартам покликана значно розширити можливості акціонерів щодо контролю за товариством, а державні органи — щодо здійснення нагляду за його діяльністю, що забезпечує краще уявлення про ефективність його роботи. Відпрацьовані в інших державах з досвідом корпоративного управління, ці стандарти є об’єктивно необхідними і проявили свою значущість.

Розкриттям інформації через звітність, що надається контролюючим органам, досягається так звана прозорість діяльності АТ Охороні прав суб’єктів акціонерних відносин сприятиме громадська думка осудження, заснована на розкритті інформації широкій публіці, що також є вагомим дисциплінуючим чинником. Наприклад, у США ради директорів часто змінювали управляючих після появи різких критичних матеріалів у діловій пресі.

2.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Встановлення законодавством вимог до обов’язкового розкриття інформації::

  1. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
  2. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
  3. Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
  4. 4. Розкриття інформації та прозорість
  5. 4. Розкриття інформації та прозорість
  6. Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку
  7. §5. Необхідне спадкування (обов'язкова частка)
  8. Послаблення багатьох правил і вимог корпоративного законодавства, підвищення диспозитивності його норм.
  9. Розділ XII. ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  10. 5. одинадцята директива ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 РОКУ ЩОДО УМОВ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ФІЛІЙ, СТВОРЕНИХ В ОДНІЙ ДЕРЖАВІ-ЧЛЕНІ КОМПАНІЯМИ РІЗНИХ ТИПІВ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ЮРИСДИКЦІЮ ІНШОЇ ДЕРЖАВИ