<<
>>

Як приймають рішення на загальних зборах акціонерів

Загальні збори акціонерів можуть ухвалювати рішення тільки за умови, що в них беруть участь акціонери, які сукупно володіють більш як 60 відсотками акцій . Дотримання цього правила визначають на підставі результатів реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах (дивись вище) .

Усі рішення на загальних зборах приймаються шляхом голосування присутніх акціонерів (або їх представників) . Оскільки всі акції мають однакову номінальну вартість, голосування відбувається за простим принципом: одна акція — один голос .

У голосуванні мають право брати участь усі акціонери- Існує лише кілька винятків з цього правила.

Пам’ятайте, — акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань:

• щодо вчинення з ним правочину (наприклад, якщо розглядається питання про продаж частини майна товариства акціонеру);

• щодо спору між ним і товариством .

Переважну більшість рішень приймають простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах . Однак у деяких випадках для прийняття позитивного рішення потрібно не менш як 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах . Знайте, таке правило діє виключно щодо рішень про:

• внесення змін до статуту товариства;

• припинення діяльності товариства (ліквідацію товариства) .

4.2

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Як приймають рішення на загальних зборах акціонерів:

 1. Які питання вирішують на загальних зборах акціонерів
 2. Стаття 34. Право на участь у загальних зборах
 3. Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами
 4. § 7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів
 5. ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
 6. Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів
 7. 2) Відношення між судовим рішенням і застосовуваними загальними правовими нормами
 8. Розділ 10. Рішення по суті справи та інші рішення
 9. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 10. Загальні збори акціонерів
 11. Поділ згідно з рішенням судового чи компетентного органу
 12. Глава 2. Загальні збори акціонерів
 13. 2. Права акціонерів
 14. 2. Права акціонерів
 15. Стаття 39. Представництво акціонерів
 16. Основні права акціонерів
 17. § 2. Типові порушення прав акціонерів