<<
>>

Як провести первинну емісію акцій

Значне місце в процесі створення акціонерного товариства посідає емісія акцій.

Емісія акцій — установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення акцій товариства

Емітентом називають юридичну особу, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

Саме під час емісії акцій здійснюється реєстрація випуску акцій, їх розміщення серед акціонерів, реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій . Тобто емісія акцій включає в себе три з шести основних етапів створення акціонерного товариства (дивись розділ 3.1) .

Інші етапи також мають опосередковане відношення до емісії. Зокрема, збори засновників ухвалюють рішення, без яких неможливо розпочати емісію акцій . Установчі збори затверджують результати розміщення акцій, без чого неможливо отримати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій .

Головна мета первинної емісії акцій—розподілити акції нового товариства між акціонерами .

Розміщення акцій серед акціонерів здійснюється до державної реєстрації акціонерного товариства. Ця обставина, на перший погляд, може видатись дивною . Однак у цьому є своя логіка. Адже саме процес розміщення акцій дозволяє сформувати статутний капітал майбутнього товариства- Доки не продано жодної акції, розмір статутного капіталу дорівнюватиме нулю . А це означає, що державний реєстратор не зареєструє нове акціонерне товариство .

Нижче ми розглянемо цей процес, проте лише в загальних рисах. Адже він є складним і має багато нюансів . Тому висвітлити всі питання, пов’язані з розміщенням акцій, у рамках цього посібника просто неможливо . З огляду на це радимо вам додатково вивчити ті нормативно-правові акти, перелік яких наведено в кінці цього розділу.

Одразу зробимо важливе зауваження. В 2006 році законодавство України, яке регулює відносини, що виникають під час розміщення та обігу цінних паперів, зазнало суттєвих змін . Зокрема змінився і процес випуску та розміщення акцій під час створення акціонерних товариств . Проте новий порядок (який ми розглядаємо в цьому посібнику) стосується лише тих акціонерних товариств, які створюються з березня 2006 року. Для старих акціонерних товариств діяли (а в певних питаннях і досі діють) старі правила, які ми в цьому посібнику розглядати не будемо .

Зробивши це важливе застереження, перейдемо до розгляду питання щодо емісії акцій.

3.3.1

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Як провести первинну емісію акцій:

 1. Первинне розміщення акцій
 2. Стаття 21. Емісія цінних паперів
 3. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 4. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 5. 3.4 Виникнення первинних флуктуацій.
 6. Шаг 5. Провести собрание по созданию ТСЖ.
 7. ♥ Где провести независимую адекватную экспертизу?
 8. Шаг 2. Провести работу по информированию и правовому просвещению собственников по вопросам организации ТСЖ.
 9. Шаг 3. Провести подготовительную работу по организации собрания по созданию ТСЖ.
 10. 5.2 Деномінація акцій
 11. Реєстрація випуску акцій
 12. Провести статистическое исследование организации учебного процесса для студентов различных направлений в разных университетах г.Владивостока:
 13. Стаття 22. Ціна акцій
 14. Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій
 15. § 5. Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції)