<<
>>

Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.

6.

7. Досягнення цього можливе за умови:

- прагнення до спрощення процедур скликання і проведення ЗЗ акціонерів, якими не повинно без потреби ускладнювати участь акціонерів у голосуванні.

Практика свідчить про численні засоби, які використовуються зацікавленими особами (правлінням, значними акціонерами тощо) для усунення перш за все дрібних акціонерів від участі в ЗЗ. Мотивами цього можуть бути невигідність їх участі в зборах, непотрібні витрати для цього з боку як АТ, так і самих акціонерів, які не бажають їх нести, бо ці витрати значно перевищують вартість належних їм акції і тих благ, які ними надаються. В результаті матеріали про порядок денний та інші можуть розсилатися із запізненням, унаслідок чого залишається замало часу для того, щоб акціонери були в змозі обдумати і зважено підготуватися до зборів. Трапляються випадки застосування й інших засобів примушення дрібних акціонерів відмовитися від голосування. Для запобігання таким порушенням прав акціонерів пропонується вдосконалювати канали комунікації з акціонерами, в тому числі для ухвалення рішень, скасовувати штучні перепони для позбавлення акціонерів голосування;

- усунення зайвих витрат акціонерів при голосуванні. Така можливість надається введенням заочного голосування, що позбавить акціонерів необхідність приїжджати на ЗЗ і разом з тим надасть їм можливість висловлювати безпосередньо свою волю при вирішенні питань порядку денного, а не довірившись сторонній особі, яка не завжди діє в інтересах акціонера і часто реалізує свій або чийсь інтерес. Це дозволить і АТ знизити свої витрати по скликанню ЗЗ, участь в яких візьме значно менша кількість акціонерів, в результаті чого зменшаться витрати на оренду приміщення тощо.

8.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.:

 1. Забезпечення однакового ставлення до всіх акціонерів, правило «одна акція — один голос».
 2. Однакове ставлення до всіх акціонерів, що належать до одного класу.
 3. Принцип рівності у правах (рівноправності) та рівності всіх перед законом
 4. Загальні збори акціонерів
 5. 2. Права акціонерів
 6. § 2. Типові порушення прав акціонерів
 7. 2. Права акціонерів
 8. Глава 2. Загальні збори акціонерів
 9. Захист прав акціонерів
 10. Основні права акціонерів
 11. § 7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів
 12. Реєстрація акціонерів
 13. Як приймають рішення на загальних зборах акціонерів
 14. Права акціонерів мають визначатися на рівні закону.
 15. § 1. Поняття акціонерів та учасників товариств