<<
>>

Забезпечення однакового ставлення до всіх акціонерів, правило «одна акція — один голос».

Забезпеченість інтересів і прав акціонерів при переданні ними акцій в управління іншим особам. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення загальних зборів акціонерів.

Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав. Заснування прав акціонерів на їх статусі як інвесторів. Право на дивіденди. Право акціонера вимагати переважного продажу акцій при додатковому їх випуску. Право на одержання частини майна після ліквідації товариства. Інформація щодо сфери діяльності АТ.

Забезпечення однакового ставлення до акціонерів (або принцип рівності акціонерів). Дія цього принципу повинна стосуватись таких акціонерів чи їх груп:

- дрібних і значних акціонерів;

- вітчизняних та іноземних інвесторів;

- інсайдерів і аутсайдерів;

- акціонерів-осіб приватного і публічного права (держава як акціонер);

- які придбали акції в процесі приватизації чи в звичайний спосіб.

Принцип рівності закріплено в Другій Директиві ЄС і його значення

«...вбачається в тому, що його застосування виключає свавілля більшості, бо рішення, прийняті більшістю акціонерів, рівною мірою повинні діяти щодо всіх»[761]. Додержання означеного принципу безпосередньо пов’язано з таким питанням, як захист прав акціонерів, особливо якщо розглядати його як захист прав меншості.

Отже, принцип рівності існує і проявляється поряд із принципом належного захисту прав акціонерів, які втілюються в норми корпоративного права, і їх розмежування можливе лише теоретично. Обидва зазначені принципи підсилюються принципом забезпечення права на інформацію, дієвість якого також позначається при опрацюванні корпоративних норм.

Принцип рівності можна розкрити наступним чином.

1.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Забезпечення однакового ставлення до всіх акціонерів, правило «одна акція — один голос».:

 1. Однакове ставлення до всіх акціонерів, що належать до одного класу.
 2. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 3. Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.
 4. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.
 5. ГЛАВА 2. Один, один, совсем один. Экономическое положение изолированного индивида
 6. Аксиома 2 (одна плохая новость, одна — хорошая)
 7. Голос Предназначения против голоса Судьбы
 8. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
 9. ОДИН ПЛЮС ОДИН РАВНЯЕТСЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ
 10. § 4. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права
 11. Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой "Повторный" или "Повторный подсчет голосов" Комментарий к статье 5.24
 12. Як приймають рішення на загальних зборах акціонерів
 13. Принцип рівності у правах (рівноправності) та рівності всіх перед законом