<<
>>

Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.

Система корпоративного управління повинна забезпечувати стратегічне керівництво АТ, ефективний нагляд за діяльністю виконавчого органу з боку наглядової ради, а також відповідальність ради перед акціонерами.

Регулювання корпоративного управління має ефективно впливати на розвиток відносин в АТ з позбавленням певних кіл можливість маніпуляцій. Зацікавленість тих чи інших осіб у збереженні існуючих недоліків є досить суттєвою перепоною для вдосконалення корпоративного законодавства, тим більше, що майже всі АТ, створені при масовій приватизації, потребують загальної реструктуризації, зокрема в управлінні.

Оскільки концентрація акціонерного капіталу перш за все здійснюється для доступу в органи управління АТ, законодавство повинно забезпечити можливість для власників великих пакетів акцій використати одне з небагатьох прав акціонерів замінити керівництво і внести зміни до статуту. Іншим суттєвим чинником є досягнення захисту прав акціонерів через формування дієвої і заповзятливої наглядової ради.

Наступними завданнями корпоративного законодавства з управління є досягнення публічності через забезпечення надання мінімальної інформації про діяльність АТ, підкорення керівництва АТ рішенням акціонерів (загальних зборів і наглядової ради) та їх інтересам, надання гарантій для пасивних акціонерів.

Складність розв’язання зазначених проблем полягає в наявності в управлінців своїх інтересів, які можуть стикатися, а можуть і розходитися з інтересами акціонерів і АТ. Проте у керівництва АТ є адекватна зацікавленість в акціонерному капіталі, його використанні і нарощуванні. Втім, український ринок не забезпечує заслуженої довіри. Тому зміни в законодавстві щодо корпоративного управління покликані відновити цю довіру, тобто розв’язати й суттєву психологічну проблему, яка заважає розвиткові корпоративних і ринкових відносин.

Для обрання ефективної схеми корпоративного управління слід враховувати:

- й те, що члени органів управління АТ мають стимули через надані їм привілеї (доступ до впливу на ухвалення тих чи інших рішень, організація підприємницької діяльності АТ, укладення договорів тощо), завдяки чому вони не хочуть їх позбавитися через звільнення внаслідок своєї непродуктивної роботи і виявлених зловживань, особливо, тоді коли вони мають акції АТ;

- й те, що навряд чи наявність у них акцій (тільки сама по собі) доводить їх зацікавленість в акціонерному капіталі та його зростанні. За відсутності інших атрибутів і чинників це не буде їх стримувати від зловживань і порушень, наприклад, коли керівництво не буде впевнено, що належні їм акції мають цінність як такі (на фондовому ринку чи ринку управління). Важливим є те, що зацікавленість у збереженні своєї посади в АТ повинна бути сильнішою за зацікавленість у тих паралельних структурах, через які управлінці діють чи намагаються діяти.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.:

 1. Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-
 2. Стратегічне планування та стратегічне управління в умовах розгортання ноосфери
 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 4. Стягнення на користь АТ збитків, заподіяних йому винною поведінкою посадових осіб правління або іншого органу АТ.
 5. Глава 3. Принципи корпоративного управління щодо прав акціонерів
 6. Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства
 7. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 8. Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади
 9. Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства
 10. Забезпечення однакового ставлення до всіх акціонерів, правило «одна акція — один голос».
 11. РОЗДІЛ ІІІ СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління та їх інтереси