<<
>>

Глава 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

§ 1. Поняття і ознаки корпоративного права § 2. Предмет корпоративного права § 3. Суб’єкти корпоративних правовідносин § 4. Джерела корпоративного права України

§ 1. Поняття і ознаки корпоративного права

Визначення змісту поняття «корпоративне право» слід розпочинати із з’ясування сутності поняття «корпорація».

Корпорація (англ. corporation, від пізньолат. corporatio — об’єднання, співтовариство), за чинним законодавством України, є об’єднанням підприємств. Так, відповідно до ст. 120 Господарського кодексу України «корпорацією визнається договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації».

Поняття «корпорація» в правовій термінології США та інших держав англосаксонської правової системи ототожнюють з поняттям «юридична особа». Існують також позиції, згідно з якими корпорацією називають акціонерне товариство.

Проте найпоширенішим є розуміння корпорації як господарського товариства. Ця позиція відображена в Господарському процесуальному кодексі України від 06.11.91 № 1798-XII, ст. 12 якого визначає підвідомчість справ господарським судам. За цією статтею, господарським судам підвідомчі, зокрема, справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

З огляду на таку позицію корпоративне право можна визначити як сукупність норм, що регламентують правовий статус господарських товариств та організацій (корпорацій), регулюють порядок їх створення, діяльності, управління та припинення.

За даної позиції, корпоративне право є значно ширшим за акціонерне право, адже перше визначає правовий статус, порядок створення, функціонування та припинення не лише акціонерних, а й інших видів господарських товариств.

Проте дана точка зору не єдина. Корпоративне право розглядається також як система внутрішніх організаційних правил корпорацій, що є обов’язковими лише для членів корпорації. Такі правила зазвичай визначають організаційну стр1уктуру корпорації, її внутрішній трудовий розпорядок, підстави та порядок заохочення тощо[*].

Внутрішні правила корпорації (акти корпорації) приймаються її власником або уповноваженим ним органом. Слід зазначити, що вони мають прийматися/видаватися на підставі Конституції й законів України та відповідати їм.

Таким чином, корпоративне право — це сукупність норм, що регламентують правовий статус господарських товариств та організацій (корпорацій), регулюють відносини з приводу їх створення, діяльності, управління та припинення, а також відносини внутрішнього характеру, які складаються в товаристві.

З суб’єктивної точки зору корпоративне право є правом, яке ґрунтується на участі в господарському товаристві.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Глава 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА:

 1. § 1. Загальна характеристика корпоративного управління
 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн
 3. § 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації
 4. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 5. 1. Загальна характеристика
 6. 1. Загальна характеристика
 7. 1. Загальна характеристика
 8. 1. Загальна характеристика
 9. § 2. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем
 10. Нормативно-правовий акт: загальна характеристика
 11. 1. Загальна характеристика
 12. § 2. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин
 13. § 2. Правонаступництво. Загальна характеристика реорганізації господарського товариства
 14. § 2. Загальна характеристика правової системи Ірландії