<<
>>

§ 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин

а) право громадян на об'єднання в кооперативи та їх об'єднан­ня;

б) добровільне членство (індивідуальне і колективне) в коопе­ративі та права і обов'язки його членів;

в) структурна побудова кооперації та її органи управління;

г) відносини власності кооперативів, їх об'єднань та їх правова охорона;

д) господарська та інша діяльність кооперації;

є) міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність;

ж) припинення діяльності кооперативних організацій.

Врегулюванням цих та інших кооперативних відносин держава забезпечує досягнути єдиного, безперервно діючого економічного порядку в державі, підпорядкувати діяльність кооперативів та їх об'єднань загальним і однаковим умовам, продиктованим вимога­ми спільної діяльності в галузі сільського господарства, інших галузях економіки, в сфері споживання, сервісного обслуговування, соціального життя громадян, які об'єдналися в кооперативи.

2. У законодавчому регулюванні кооперативних відносин при авторитарному режимі на перший план виступали заборона, юри­дична відповідальність, інші примусові державно-владні засоби впливу.

Після утворення Української держави в законодавчому регу­люванні кооперативних відносин розширені демократичні засади розвитку і управління, зокрема дозволи. Саме дозволи, шо містять­ся в правових нормах, дають можливість закріпити необхідне пра­вове становище кооперативів та їх спілок і гарантувати реальність їх прав. Щодо позитивних зобов'язань, то оскільки їх реалізація відбувається через діяльність кооперативних організацій та їх орга­нів, вони опосередковуються через правові дозволи. Правомочності кооперативних органів щодо управління кооперативними організа­ціями закріплюються внутрікооперативними правовими нормами і делегуванням прав кооперативами їх об'єднанням.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин:

 1. § 2. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій
 2. § 5. Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів
 3. Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014, 2014
 4. ТЕМА 4 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 5. § 4. Методи регулювання в кооперативному праві
 6. «Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності»
 7. МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 8. Модуль 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 9. § 6. Договірні відносини в сфері про спільну діяльність кооперативних організацій
 10. Договірні форми кооперативних відносин
 11. § 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види
 12. Шляхи вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні