<<
>>

Законодавство України

Положення Третьої Директиви 78/855/ЄЕС частково враховані в законодавстві України.

Пункт 1 статті 3 та пункт 1 статті 4 Директиви містять положення, що закріплюють поняття “злиття товариств” шляхом придбання чи заснування нового товариства.

Положення щодо визначення операцій по злиттю, закріплені частинами 1-3 статті 59 ГКУ та пунктом 1.8 Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, відповідають вказаним положенням acquis communautaire.

Положення пункту “ї” частини 5 та частини 6 статті 41 Закону України “Про господарські товариства”, а також підпунктів “а” пунктів 2.2, 3.2 Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств щодо виключної компетенції загальних зборів товариства приймати рішення відносно реорганізації відповідають положенню пункту 1 статті 7 Третьої Директиви, проте кількість голосів, яка є необхідною для прийняття такого рішення, закріплена статтею 42 Закону України “Про господарські товариства” (3/4) не відповідає встановленій згаданою статтею Третьої Директиви кількості у 2/3 голосів.

Положення статті 13 Директиви щодо переходу до правонаступника компаній, які брали участь у злитті, всіх невиконаних перед кредиторами зобов’язань враховані у частинах 2-5 статті 107 ЦКУ.

Частково відповідають Третій Директиві наступні положення законодавства України:

• пунктів 2.3, 3.3 Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств щодо змісту договору про злиття (статтями 5, 23 Третьої Директиви передбачено ширший перелік таких відомостей);

• пункту 7.2 Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств щодо публікації рішення про емісію. Так як статтею 6 Третьої Директиви закріплено, що договір про злиття публікується за місяць до проведення загальних зборів, на яких приймається рішення щодо злиття, в той час як відповідно до пункту 7.2 вказаного Положення товариства направляють до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення, яке містить відомості щодо реорганізації не пізніше 3-х робочих днів з дати прийняття рішення про реорганізацію товариства, повідомлення про реорганізацію друкується в органах преси Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи офіційному виданні фондової біржі.

Не врахованими в законодавстві України є наступні положення Третьої Директиви:

• статті 11 щодо можливості ознайомлення акціонерів не пізніше ніж за 1 місяць до дня проведення загальних зборів по прийняттю рішення про злиття з такими документами, як: договір про злиття, річна звітність товариства за останні 3 фінансові роки, бухгалтерський висновок, звітами виконавчих органів товариства, експертними висновками;

• статті 15 щодо гарантування власникам непривілейованих акцій таких же прав у новоствореному товаристві, які вони мали в товаристві до злиття.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Законодавство України:

 1. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 2. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 3. Законодавство України
 4. Законодавство України
 5. Співвідношення міжнародних договорів і національного законодавства України
 6. § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства
 7. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
 8. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 9. § 7. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства
 10. § 2. Система законодавства
 11. § 3. Систематизація законодавства
 12. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА