<<
>>

Законодавство України

Положення Шостої Директиви частково враховані в законодавстві України.

Так, пунктами 4.2, 5.2 Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств передбачено, що загальними зборами товариства приймається рішення про реорганізацію шляхом поділу чи виділення, про умови обміну акцій, про затвердження розподільчого балансу, що відповідає положенням частини 1 статті 5 Шостої Директиви. Проте, у законодавстві України відсутні норми, які б закріпили перелік обов’язкових положень, що має містити проект поділу, а також можливість ознайомлення з ним акціонерів компанії, яка реорганізовується, принаймні за місяць до проведення загальних зборів, відповідно до статей 3, 9 Шостої Директиви.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Законодавство України:

 1. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 2. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 3. Законодавство України
 4. Законодавство України
 5. Співвідношення міжнародних договорів і національного законодавства України
 6. § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства
 7. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
 8. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 9. § 7. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства
 10. § 2. Система законодавства
 11. § 3. Систематизація законодавства
 12. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 13. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 14. 5.4 Законодавство про фінансовий моніторинг
 15. б) Законодавство і звичай
 16. 6.4.5 Відповідальність за порушення податкового законодавства
 17. § 7. Структура вітчизняного законодавства
 18. § 7. Структура вітчизняного законодавства
 19. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства
 20. § 8. Фактори формування та розвитку системи законодавства