<<
>>

ЗАПИТ про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Державному реєстратору_________________________________________________

(найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації)

Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» прошу видати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Запитувач

(найменування юридичної особи

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця) телефон факс

«__ »___________ 20 року

(підпис) (прізвище та ініціали)

Виписка отримана: «__ »___________ 20__ року

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 3

до пункту 4.1 Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме ЗАПИТ про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

 1. ЗАПИТ про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
 2. ЗАПИТ про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
 3. 6.4.2 Оподаткування доходів фізичних осіб
 4. § б. Правосуб'єктність фізичних осіб
 5. § 7. Правосуб'єктність юридичних осіб
 6. Юридичні особи. Види юридичних осіб
 7. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 8. б) Права стосовно осіб і речей
 9. Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-
 10. Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства
 11. § 3. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин
 12. § 9. Дія нормативно-правового акта в просторі і за колом осіб
 13. § 7. Дія нормативних правових актів в просторі і за колом осіб