<<
>>

Збори засновників акціонерного товариства

Перший крок процесу створення акціонерного товариства — проведення зборів засновників акціонерного товариства. Акцентуємо вашу увагу на те, що не варто плутати збори засновників з установчими зборами (про які йтиметься в одному з наступних розділів) .

Це не те саме, як іноді помилково вважають.

На цих зборах засновники повинні затвердити низку важливих рішень, що стосуються створення товариства.

Насамперед — рішення про намір створення акціонерного товариства. Затверджуючи таке рішення, засновники тим самим підтверджують, що вони дійсно планують створити нове акціонерне товариство і всі їхні подальші дії та прийняті ними рішення спрямовані саме на досягнення цієї мети.

Разом з тим збори засновників повинні прийняти рішення про розміщення акцій. Таке рішення необхідно затвердити окремим протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом і печаткою (у разі її наявності) засновника (засновників) або підписами голови і секретаря зборів засновників .

Протокол про розміщення акцій має місти відомості про:

• кількість засновників на дату проведення зборів;

• найменування товариства та його місцезнаходження, що визначено засновниками;

• запланований розмір статутного капіталу;

• заплановані мету та предмет його діяльності;

• загальну номінальну вартість акцій, що планується розмістити;

• тип та кількість акцій, що планується розмістити;

• номінальну вартість акцій;

• форму існування акцій (документарна або бездокументарна);

• дату початку та дату закінчення розміщення акцій;

• строк та порядок оплати акцій (зазначення джерел та форми оплати акцій);

• строк повернення коштів при відмові від випуску акцій;

• права власників привілейованих акцій .

Цей протокол надалі знадобиться на етапі емісії акцій .

На зборах засновників приймають також рішення про укладання договору про створення акціонерного товариства. Пам’ятайте, — договір про створення акціонерного товариства не є установчим документом товариства. Він лише визначає, яким чином засновники спільно діятимуть для створення товариства- Крім того, в ньому зазначається, яку відповідальність засновники несуть перед тими особами, які підписалися на акції, а також перед третіми особами, і яким чином між засновниками буде розподілено акції (кому і скільки акцій буде належати) .

Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, якщо засновниками виступають фізичні особи.

За потреби, збори засновників можуть визначити уповноважену особу (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані із створенням товариства (готувати потрібні документи, подавати їх до уповноважених державних органів тощо) .

Таке рішення також оформлюють протоколом, в якому вказують:

• прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи;

• найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номери телефонів /факсу/ для юридичної особи.

Порядок проведення зборів засновників акціонерного товариства в законодавстві не формалізований . Тому засновники мають повну свободу дій .

І пам’ятайте, до моменту державної реєстрації акціонерного товариства засновники несуть солідарну відповідальність за всіма зобов’язаннями, що виникають у цей період. Такі зобов’язання надалі можуть бути покладені на акціонерне товариство . Але за умови, що дії засновників будуть схвалені загальними зборами акціонерів .

Після проведення зборів засновників, необхідно:

• підготувати статут акціонерного товариства;

• провести емісію акцій;

• провести установчі збори;

• провести державну реєстрацію акціонерного товариства.

Про статут акціонерного товариства ми розповідали в розділі 1. 2 цього посібника. Повертатися до цього питання ми не будемо . Зазначимо лише, що оскільки цей документ є з одного боку дуже складним, а з іншого — вкрай важливим, його підготовку варто доручити професійним юристам, які добре розуміються на цьому питанні .

Що стосується державної реєстрації акціонерного товариства, то вона здійснюється аналогічно до державної реєстрації інших юридичних осіб, які є суб’єктами підприємницької діяльності . Відповідні процедури ми дуже докладно описали в посібнику «Як зареєструвати підприємницьку діяльність». Тому це питання тут ми також не будемо розглядати- Зосередимо свою увагу на тих питаннях, які стосуються особливостей створення саме акціонерних товариств . Зокрема, на питаннях випуску та розміщення акцій, проведення установчих зборів .

3.1

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Збори засновників акціонерного товариства:

 1. Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства
 2. Установчі збори акціонерного товариства
 3. Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства
 4. Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства
 5. Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 6. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 7. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 8. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 9. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 10. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 11. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 12. Стаття 9. Створення акціонерного товариства
 13. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 14. § 4. Порядок створення акціонерного товариства
 15. Акціонерне товариство