<<

Зміст

ПЕРЕДМОВА...................................................................................................................... 3

РОЗДІЛ І. СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАЦІЙ, КОРПОРАТИВНОГО

ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНОгО УПРАВЛІННЯ ........................................................

6

глава 1. Становлення корпорацій..................................................................................... 6

§ 1. Світові процеси становлення корпорацій............................................................... 6

§ 2. Виникнення корпорацій в Україні .......................................................................... 19

глава 2. Становлення корпоративного права................................................................ 35

§ 1. Становлення корпоративного права у світі............................................................ 35

§ 2. Становлення корпоративного права в Україні...................................................... 74

глава 3. Становлення корпоративногоуправління........................................................

92

§ 1. Виникнення та розвиток корпоративного

управління ....................................................................................................................... 92

§ 2. Вплив на розвиток відносин із корпоративного управління наявності акцій в державній власності 98

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ корпоративного ПРАВА............................ 112

глава 1. Корпорація як юридична особа...................................................................... 112

§ 1. Сутність поняття «корпорація».............................................................................. 112

§ 2. Окремі види корпорацій .........................................................................................

127

§ 3. Корпоративне право ............................................................................................... 169

§ 4. Корпоративні правовідносини................................................................................ 197

§ 5. Корпоративне управління....................................................................................... 219

глава 2. Корпоративна власність.................................................................................. 235

§ 1. Економічний аспект корпоративної власності ....235 § 2. Правовий аспект корпоративної власності 243

РОЗДІЛ ІІІ. СУБ’ЄКТИ корпоративного УПРАВЛІННЯ................................ 270

глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління

та їх інтереси................................................................................................................... 270

глава 2. Учасники корпоративних відносин................................................................ 282

§ 1. Поняття акціонерів та учасників товариств......................................................... 282

§ 2. Інсайдери та аутсайдери......................................................................................... 287

§ 3. Акціонери як інвестори........................................................................................... 287

§ 4. Засновники та акціонери......................................................................................... 291

§ 5. Підписчики............................................................................................................... 302

глава 3. Специфічні суб’єкти корпоративного

управління....................................................................................................................... 311

§ 1. Специфіка корпоративного управління в акціонерних товариствах, акції яких належать державі ....311

§ 2. Специфіка корпоративного управління

в холдингах....................................................................................................................

326

§ 3. Здійснення корпоративного управління

управляючою компанією.............................................................................................. 327

§ 4. Здійснення корпоративного управління

в компанії однієї особи................................................................................................... 333

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ.......................................................................... 337

Глава 1. Формування та визначення компетенції органів

корпорації: загальні проблеми...................................................................................... 337

§ 1. Вищий орган корпорації.......................................................................................... 337

§ 2. Виборні органи управління корпорації.................................................................. 345

глава 2. Загальні збори акціонерів............................................................................... 347

глава 3. Наглядова рада товариства........................................................................... 374

глава 4. Виконавчий орган товариства........................................................................ 390

глава 5. Контроль за діяльністю органів товариства................................................ 398

глава 6. Охорона та захист прав учасників корпоративних правовідносин як показник рівня корпоративного

управління....................................................................................................................... 405

глава 7. Негативні наслідки неналежного корпоративного

управління. Відповідальність........................................................................................ 434

РОЗДІЛ V. принципи корпоративного УПРАВЛІННЯ............................. 448

глава 1. Відповідність законодавства України

принципам корпоративного управління....................................................................... 448

глава 2. Принципи корпоративного управління щодо правового статусу АТ, порядку його створення

і формування та правового режиму майна................................................................. 459

глава 3. Принципи корпоративного управління щодо

прав акціонерів............................................................................................................... 462

глава 4. Принципи корпоративного управління щодо

органів АТ....................................................................................................................... 491

замість закінчення............................................................................................... 493

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ......................................................................................... 496

<< |
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Зміст:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. ЗмІст
 11. ЗМІСТ*
 12. ЗМІСТ
 13. ЗМІСТ