>>

ЗМІСТ

I.

II. ВВЕДЕННЯ ДО ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВА КОМПАНІЙ....................................................................... 3

1.1. Свобода підприємницької діяльності.......................................................................................................

4

1.2. Свобода руху капіталу................................................................................................................................. 6

1.3. Принцип субсидіарності.............................................................................................................................. 7

1.4. Суб'єкти права компаній ЄС...................................................................................................................... 8

III. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА

ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ................................................................................... 12

1. Перша директива ради 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 року про координацію гарантій, які

вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого абзацу статті 58 Договору для захисту інтересів держав-членів з метою досягнення еквівалентності таких гарантій у всіх країнах Співтовариства..........................

12

2. Друга Директива ради 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976року про координацію гарантій, які

вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого абзацу статті 58 Договору для захисту інтересів держав-членів з огляду на створення акціонерних товариств та збереження, зміни їх капіталу з метою досягнення еквівалентності таких гарантій у всіх країнах Співтовариства................................................................................................................................ 14

3. Третя директива ради 78/855/ЄЕС від 9 жовтня 1978 року на основі статті 54 (3) (g)

договору щодо злиття акціонерних товариств.................................................................................................

16

4. Шоста директива ради 82/891/ЄЕС від 17 грудня 1982 року на основі статті 54 (3) (g)

договору щодо поділу акціонерних товариств.................................................................................................. 25

5. Одинадцята директива ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо умов розкриття

інформації щодо філій, створених в одній державі-члені компаніями різних типів, які підпадають під юрисдикцію іншої держави...................................................................................................................................................................................... 28

6. Дванадцята директива ради 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо компаній з обмеженою

відповідальністю з одним учасником..................................................................................................................... 32

7. Тринадцята директива європейського парламенту та ради 2004/25/ЄС від 21 квітня 2004 року

про поглинання.............................................................................................................................................................. 34

8. Директива Європейського Парламенту та Ради 2004/109/єс від 15 грудня 2004 року про

гармонізацію вимог шодо прозорості інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до продажу на врегульованому ринку і яка вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС................................................................................................. 37

IV. ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ................................................................... 42

1. Ссистеми управління акціонерним товариством.................................................................................. 45

2. Організація діяльності органу управління відповідно до міжнародних принципів

корпоративного управління......................................................................................................................................

48

3. Принципи діяльності наглядового органу................................................................................................ 54

4. Оплата праці директорів............................................................................................................................. 57

ІѴ. НАДНАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО КОМПАНІЙ ЄС.............................................................................................. 59

1. Європейське товариство.............................................................................................................................. 60

2. Європейське об ’єднання з економічних інтересів.................................................................................. 62

3. Європейське кооперативне товариство.................................................................................................. 65

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ...................................................................................................................................................... 67

| >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. ЗмІст
 11. ЗМІСТ*
 12. ЗМІСТ
 13. зміст
 14. Зміст
 15. Зміст
 16. Зміст
 17. зміст
 18. ЗМІСТ