>>

зміст

ВІД УПОРЯДНИКІВ....................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1 Загальна інформація про акціонерні товариства............................................

6

1.1 Що таке акціонерне товариство................................................................... 7

1.1.1 Акціонерне товариство як один із видів

підприємницьких товариств................................................................................................. 7

1.1. 2 Особливі риси акціонерних товариств.......................................... 8

1.1.3 Акціонери і засновники................................................................... 9

1. 2 Установчі документи акціонерного товариства........................................................ 10

1.3 Основна інформація про акції акціонерних товариств.............................. 12

1. 4 Переваги акціонерних товариств у порівнянні

з іншими формами господарських товариств..................................................................

14

РОЗДІЛ 2 Акціонери та їх права....................................................................................... 17

2.1 Хто і як може стати акціонером 18

2.2 Підтвердження права власності на акції 19

2.3 Основні права акціонерів............................................................................. 20

2.3.1 Право на участь в управлінні акціонерним товариством.......... 20

2.3.2 Право на отримання інформації про діяльність

акціонерного товариства.................................................................................................... 21

2.3.3 Право на одержання дивідендів................................................... 21

2.3.4 Право на вільне розпорядження акціями 22

2.3.5 Переважне право на придбання акцій 23

2.4 Про обов'язки акціонерів 24

2.5 Захист прав акціонерів 25

РОЗДІЛ 3 Створення акціонерного товариства...............................................................

26

3.1 Загальний алгоритм створення акціонерного товариства.............................................................................................................................................. 27

3.2 Збори засновників акціонерного товариства 27

3.3 Як провести первинну емісію акцій 29

3.3.1 Реєстрація випуску акцій............................................................... 30

3.3.2 Первинне розміщення акцій......................................................... 32

3.3.3 Реєстрація звіту про результати закритого (приватного)

розміщення акцій і отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій........................ 33

3.4 Установчі збори акціонерного товариства 36

РОЗДІЛ 4 Як здійснюється управління акціонерним товариством............................... 39

4.1 Загальні збори акціонерів............................................................................. 40

4.1.1 Які питання вирішують на загальних зборах акціонерів............ 40

4.1. 2 Коли і хто може ініціювати скликання загальних зборів......... 41

4.1.3 Як скликати загальні збори.......................................................... 42

4.1. 4 Про деякі питання, пов'язані з формуванням

порядку денного.................................................................................................................. 44

4.1.5 Хто може брати участь у загальних зборах акціонерів.............. 45

4.1.6 Реєстрація акціонерів.................................................................... 46

4.1.7 Процедура проведення загальних зборів.................................... 47

4.1.8 Як приймають рішення на загальних зборах акціонерів............ 48

4.2 Вимоги до посадових осіб органів управління

акціонерним товариством................................................................................................... 49

4.3 Наглядова рада акціонерного товариства................................................... 50

4.3.1 Компетенція наглядової ради.......................................................

50

4.3.2 Склад наглядової ради.................................................................. 51

4.4 Виконавчий орган акціонерного товариства (правління)........................... 52

4.5 Ревізійна комісія акціонерного товариства................................................. 54

РОЗДІЛ 5 Про деякі важливі питання діяльності акціонерних товариств...................... 56

5.1 Як змінити розмір статутного капіталу....................................................... 57

5.1.1 Хто і коли приймає рішення про зміну розміру

статутного капіталу.............................................................................................................. 57

5.1. 2 Способи збільшення і зменшення статутного капіталу............ 58

5.1.3 Обмеження щодо збільшення і зменшення розміру

статутного капіталу.............................................................................................................. 59

5.1. 4 Послідовність дій при збільшенні розміру

статутного капіталу.............................................................................................................. 60

5.1.5 Послідовність дій при зменшенні розміру статутного

капіталу за рахунок зменшення кількості акцій................................................................ 65

5.1.6 Порядок зменшення розміру статутного капіталу

акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій..................... 68

5.2 Деномінація акцій.......................................................................................... 70

5.3 Аудит діяльності акціонерних товариств.................................................... 74

5.4 Виплата дивідендів........................................................................................ 75

5.4.1 Коли виплачують дивіденди......................................................... 75

5.4.2 Прийняття рішення про виплату і виплата дивідендів 75

5.4.3 Обмеження щодо виплати дивідендів.......................................... 76

5.5 Розкриття акціонерним товариством інформації

на фондовому ринку............................................................................................................ 77

80

ДОДАТКИ

| >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме зміст:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. ЗмІст
 11. ЗМІСТ*
 12. ЗМІСТ
 13. ЗМІСТ
 14. Зміст
 15. Зміст
 16. Зміст