<<
>>

Порядок проходження психологічної та медико-психологічної реабілітації

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в ан- титерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад.

Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Послідовність етапів з отримання послуг з психологічної реабілітації:

Етап 1. Звернення із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника, або за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (для осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитеро- ристичної операції). Із заявою слід звертатись особисто, або із таким зверненням звертається законний представник.

Органи соціального захисту населення - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (абз. 3 п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації по- страждалих учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 221).

До заяви потрібно додати такі документи:

1) копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

2) копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом може бути (згідно з даних, розміщених на веб-сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за посиланням: http://dsvv.

gav.ua/pres-tsentr/mehanizm-otrymannya-posluh-z-psyholohichnoji- reabilitatsiji-uchasnykam-ato.html):

> наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

> довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

> рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

> довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

> витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

Етап 2. Орган соціального захисту населення на підставі поданої заяви видає направлення. У направленні обов’язково повинні бути зазначені дати початку та закінчення реабілітації.

Етап 3. Прибуття до реабілітаційної установи у строк, який вказаний у направленні на реабілітацію.

^ Важливо!

Із запитаннями, що виникли стосовно отримання послуг з психологічної реабілітації, слід звертатися до відділу соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за номером: (044) 281-08-31 або , електронною поштою на адресу: vpr@dsvv.gov.ua ,

X.

<< | >>
Источник: Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й.. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я. 2016

Еще по теме Порядок проходження психологічної та медико-психологічної реабілітації:

 1. 9.4. Шляхи психологічної допомоги
 2. Тема 7. Діагностика психологічної готовності працівників до дій в екстремальних умовах
 3. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації
 4. 2.6. Медико-социальная работа
 5. § 4. Традиция медико-физиологического осмысления смерти
 6. СМЕРТЬ В ПОНИМАНИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.
 7. Медико-физиологическое обоснование
 8. Система психотерапии и медико-психологической помощи при ЧС в г. Москве на современном этапе
 9. Б. Е. МЕЛЬНИК, М. С. КАХАНА. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СТРЕССА. 1981, 1981
 10. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
 11. Психотерапевтическая и медико-психологическая помощь при ЧС на территории СССР и Российской Федерации
 12. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
 13. 4.4.2. Медико-гигиеническая стратегия политики здравоохранения по оптимизации информационной среды и общественного здоровья
 14. ♥ Подскажите, как радикально решить вопрос обеспечения, что нужно делать, чтобы во главе МЗСР был МЕДИК из числа грамотных, действующих, неравнодушных специалистов? (Марина)
 15. § 4. Собрание кредиторов: его участники, порядок созыва, компетенция, порядок принятия решений
 16. Вопрос 87. Каков порядок создания некоммерческой организации? Каков порядок ее государственной регистрации