<<
>>

А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації

Важливо!

Питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації регламентовані Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р.

№ 321

Основні технічні засоби реабілітації включають:

> протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

> спеціальні засоби для самообслуговування і догляду;

> засоби для пересування;

> допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення і підйому;

> меблі й оснащення;

> спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Л

Важливо!

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Держприкордонслужби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС України, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в анти- терористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, (далі - постражда- лі внаслідок антитерористичної операції), безоплатно та позачергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановленням їм інвалідності

Технічними та іншими засобами реабілітації забезпечують - органи соціального захисту населення, а саме: структурні підрозділи (управління) соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Які документи необхідні для отримання засобів реабілітації?

• паспорт (копія та оригінал);

• ідентифікаційний код (копія та оригінал);

• рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько- консультативної комісії про потребу в забезпеченні необхідним засобом;

• витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність)

<< | >>
Источник: Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й.. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я. 2016

Еще по теме А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації:

 1. § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 2. Порядок проходження психологічної та медико-психологічної реабілітації
 3. §2. Основні засоби криміналістичної техніки
 4. § 4. Технічні засоби профілактики
 5. § 6. Встановлення технічних підробок підписів
 6. § 3. Правові засоби
 7. Стаття 27. Засоби заохочення та нагороди
 8. §5. Встановлення технічних способів підроблення підписів
 9. §2. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів
 10. Методи забезпечення безпечної діяльностіпрацівників правоохоронних органів
 11. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 12. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 13. Характер науково-технічного прогресу в ХХ столітті і на початку ХХІ століття
 14. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 15. § 6. Прогалини в праві і засоби їх подалання та усунення
 16. § 6. Прогалини в праві і засоби їх подалання та усунення
 17. Форми забезпечення безпечної діяльності працівників в екстремальних умовах
 18. §6. Забезпечення зобов'язань
 19. §5. Особливі засоби преторського захисту