<<
>>

Право на одержання путівок на санітарно-курортне лікування

1)

2) військовослужбовцям, які направляються до санаторію для продовження лікування відповідно до висновків військово-лікарської комісії після лікування у госпіталях, путівки надаються безоплатно;

3) військовослужбовці, які отримали захворювання, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби, після лікування у військово-медичному закладі охорони здоров’я мають право на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

4) у разі направлення до санаторно-курортного закладу для продовження лікування після стаціонарного лікування у госпіталі військовослужбовця, який за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги відповідно до висновку військово-лікарської комісії, особі, яка його супроводжує, безоплатно надається путівка до цього санаторно-курортного закладу без права лікування;

5) пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані інвалідами I та II групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, забезпечуються путівками для санаторнокурортного лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують.

Інваліди III групи, звільнені з військової служби за станом здоров’я, які отримують пенсії по інвалідності, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування за наявності медичних показань.

Б. Учасники бойових дій

Право на:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторнокурортного лікування;

4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

5) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

6) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

В. Інваліди війни

Право на:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

3) безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно- курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, соціального захисту населення, захисту державного кордону, та іншими органами за місцем перебування інваліда на обліку або за місцем його роботи.

За бажанням інвалідів замість путівки на санаторно-курортне лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни I-II груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи - у розмірі 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;

4) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;

5) щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

6) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи;

7) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Г. Учасники війни

Право на:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-

курортного лікування;

4) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

5) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

6) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

7) виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Порядок оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності учасниками АТО

Досудова форма розв’язання конфліктів

III.

<< | >>
Источник: Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й.. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я. 2016

Еще по теме Право на одержання путівок на санітарно-курортне лікування:

 1. Реалізація права на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням
 2. право на одержання дивідендів
 3. Право на одержання частини майна після ліквідації товариства,
 4. 6.2.21. Гатауллина С.Ю., Ковальская Ю.С. Роль санаторно-курортного комплекса в развитии туризма в Приморском крае
 5. Порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон
 6. Порча и одержание как результат потери контроля
 7. 13. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Национальное и международное право.
 8. Лекция 3. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Внутригосударственное (национальное) и международное право
 9. 1.3 Цивильное право, преторское право, право народов
 10. 7.4. Право и экономика, право и культура, право и политика
 11. Частное право (гражданское право, коммерческое право).
 12. 3.4. Финансовое право в контексте дихотомии "публичное право – частное право"
 13. 1. Термином "римское право" обозначается право античного Рима, право Римского государства рабовладельческой формации.
 14. Суб’єктивне право: наділення правом та уповноваження а) Право та обов ’язок
 15. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ - ПРАВО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЕ?
 16. В Великобритании административное право долгое время не признавалось в качестве самостоятельной отрасли право
 17. § 11. Содержание права. Объективное право и субъективное право
 18. РИМСКОЕ ПРАВО КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. КОДЕКС ЮСТИНИАНА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: ВИДЫ, СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ОГРАничЕния
 19. §11. Содержание права. Объективное право и субъективное право
 20. Хвостов В. М.. Система римского права. Семейное право. Наследственное право (конспект лекций)1909, 1909