<<

Реалізація права на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Механізм реалізації окресленого права учасниками антитеро- ристичної операції визначений Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 200.

Аби реалізувати вказане право, потрібно стати на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органі соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, або для осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, - за фактичним місцем проживання, відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Для взяття на облік учасник антитерористичної операції, або його законний представник подає органу соціального захисту населення такі документи:

> заяву (зразок заяви можна отримати у працівника органу соціального захисту населення);

> медичну довідку закладу охорони здоров’я за формою № 070/0 (довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування);

> копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

> документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Важливо!

Під час подання копій посвідчень слід також надавати для огляду їх оригінал

Забезпечення безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів здійснюють органи соціального захисту населення за таких

умов: 1) згідно з медичних рекомендацій; 2) у порядку черговості; 3) в міру надходження таких путівок.

Тривалість путівок для:

1) учасників бойових дій - щороку строком на 18-21 день;

2) інвалідів війни - позачергово щороку строком на 18-21 день;

3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - відповідно до медичних рекомендацій, з них:

I та II груп - до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день.

Особливості реалізації права на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням:

> у разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них;

> особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно- курортним лікуванням в органах соціального захисту населення, але в поточному році одержала безоплатну путівку, знімається з обліку. Повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування, що долучена до попередньої справи, якщо строк її дії не закінчився;

> путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу. Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку;

> громадянам, які супроводжують інвалідів I та II груп до санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, а лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному), згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні;

> у разі відмови особи від путівки складається акт відмови від путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики України;

> компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється;

> поділ путівки та передача її іншій особі забороняється.

XI.

Зразки документів

Важливо!

Щоб отримати своєчасну і результативну відповідь на звернення (заява, скарга, клопотання), необхідно дотримуватись таких постулатів:

1) звернення повинно бути обґрунтованим;

2) скаргу слід подавати своєчасно з дотриманням встановлених законодавством строків;

3) перевагу слід надавати письмовій формі звернення, а не усній;

4) надсилати звернення до компетентного органу чи посадової особи слід або поштою - рекомендованим листом або з повідомленням про вручення, чи з описом вкладеного; або передати його особисто чи через уповноважену особу. В останньому випадку звернення слід обов’язково зареєструвати з фіксацією вхідних реквізитів на власній копії, що засвідчуватиме його прийняття компетентним органом чи посадовою особою

Зразок 1. Скарга щодо порушення права на безоплатну медичну допомогу

Міністерство оборони України

Адреса: 03168, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 6

E-mail admou@mil.gov.ua (прізвище, ім’я, по батькові) (адреса, контактний телефон)

СКАРГА

Я,________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові),

брав участь в антитерористичній операції на сході України та зазнав

_________________ (поранення, контузії чи іншого ушкодження

здоров’я). Сьогодні я перебуваю на стаціонарному лікуванні в

________________________ (назва закладу охорони здоров’я),

потребую численних діагностичних втручань, зокрема магнітно- резонансної терапії. Оскільки в закладі охорони здоров’я, де я перебуваю на лікуванні, не має можливості пройти таке обстеження,

я повинен його зробити за межами цього закладу. __________________

(дата) мені було видано направлення на отримання медичної

допомоги в ________________ (назва закладу). При зверненні до

___ (назва закладу, де слід проходити

обстеження) мені сказали, що я повинен оплатити проведення діагностичного обстеження. У зв’язку з відсутністю у мене таких коштів, я не маю можливості пройти обстеження, а це впливає на подальшу тактику лікуванВідповідно до ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», я маю право на безоплатну медичну допомогу у військово- медичних закладах охорони здоров’я. За відсутності спеціального медичного обладнання медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», військовослужбовці мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

У ч. 2 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» гарантовано, що на обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 1, 3, 20, 21 Закону України «Про звернення громадян», -

прошу:

1. Забезпечити об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд скарги.

2. Розглянути скаргу невідкладно, адже її предмет пов’язаний з реалізацією мого конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 Конституції України).

3. Забезпечити проведення мені необхідного діагностичного обстеження за рахунок Міністерства оборони України.

Додаток:

1. Копія направлення на проходження медичного обстеження.

/_________________________ 2016 р. __________________ ПІБ

підпис

Зразок 2. Заява про проведення повторного огляду МСЕК

Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Руська, 20

(прізвище, ім’я, по батькові) (адреса, контактний телефон)

ЗАЯВА

Я, _____________________________ (прізвище, ім’я, по батько

ві) з18.05.2015 р. проходив військову службу у військовій частині

______ та брав безпосередню участь в антитерористичній операції

на сході України.

12.11.2015 р. під час виконання бойового завдання у зоні прове

дення антитерористичної операції я отримав проникаюче уламкове поранення правого ока, що в подальшому призвело до його втрати. У зв’язку з отриманим пораненням я перебував на обстеженні та лікуванні у відповідних закладах охорони здоров’я, що підтверджується свідоцтвом про хворобу №____________ від .

28.07.2016 р. на підставі виданого мені направлення, я звернуся до медико-соціальної експертної комісії Х. району м. Львова (далі - Комісія) для проведення щодо мене огляду з метою встановлення інвалідності. За результатами проведеного огляду мені було видано Довідку про невизнання інвалідом.

З таким рішенням Комісії я не погоджуюсь. Так, відповідно до п. 3.4.1. Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України № 561 від 05.09.2011 р., відсутність одного ока є підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності без строку переогляду. Відтак, я маю право на встановлення мені ІІІ групи інвалідності.

Відповідно до п. 23 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1317, у разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської центральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров’я.

Враховуючи наведене, на підставі ст. 40 Конституції України, ст. 1, 5, 16, 20 Закону України «Про звернення громадян», -

прошу:

1. Забезпечити об’єктивний та своєчасний розгляд цієї заяви.

2. Провести щодо мене повторний огляд з метою встановлення мені групи інвалідності.

3. Про дату, час та місце проведення огляду повідомити мене завчасно.

Додатки:

1. Копія Довідки про невизнання інвалідом, видана________________

__________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові).

2. Копія свідоцтва про хворобу №____ від___________________ .

3. Інше (надаються копії, будь яких інших документів, які є в наявності та сприятимуть об’єктивному розгляду заяви).

/_________________________ 2016 р. ___________________ ПІБ

підпис

Зразок 3. Заява про проведення протезування та/або ортезування закордоном

Додаток 1

до Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (Наказ Міністерства соціальної політики № 286 від 25.03.2016 р.)

Голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

(прізвище, ім’я, по батькові) місце проживання (перебування):

тел.:

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________ ,

(П.І.Б. учасника антитерористичної операції або П. І. Б. його законного представника)

учасник (законний представник учасника) антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки (кінцівок), прошу розглянути на засіданні експертної групи при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) питання доцільності протезування та/або ортезування за кордоном

(вказати кінцівки, функціональні можливості яких втрачено) відповідно до висновку військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні та/або ортезуванні та на підставі направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації від ____________________________________________________________

___________ 20__ року №___ .

Потребую (не потребую) допомоги супроводжуючої особи. (необхідне підкреслити)

Мені повідомлено, що відповідно до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористич- ній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518, право на отримання допомоги на протезування та/або ортезування за кордоном може бути використане мною (учасником антитерористичної операції) лише один раз.

Мені надано роз’яснення стосовно обмежень державного фінансування вартості протезування та/або ортезування за кордоном, а також, що в разі перевищення зазначеної вартості доплату різниці за протезування та/або ортезування можна здійснити за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел фінансування шляхом перерахування відповідних коштів на спеціалізований рахунок Служби, відкритий у державному банку або Державній казначейській службі України, для подальшого перерахування цих коштів закордонному надавачеві послуг.

Я зобов’язуюсь надати Службі протягом 10 робочих днів після повернення з-за кордону підтвердні документи для остаточного розрахунку.

Мене попереджено про відповідальність за подання документів, які містять завідомо неправдиві дані.

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Мені повідомлено про права, визначені вищевказаним Законом, мету збору персональних даних та подальше їх використання.

(дата)

(підпис заявника (та/або законного представника)

Зразок 4. Заява про заміну приймальної гільзи (куксоприймача)/здійснення післягарантійногоремонту протезно-ортопедичного виробу

Додаток 2

до Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (Наказ Міністерства соціальної політики № 286 від 25.03.2016 р.)

Голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

(прізвище, ім’я, по батькові) місце проживання (перебування):

тел.:________________________________________________________

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________ ,

(П.І.Б. учасника антитерористичної операції або П. І. Б. його законного представника)

учасник (законний представник учасника) антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки (кінцівок), прошу розглянути на засіданні експертної групи при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) питання щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) / здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу (вказати протезний виріб, яким забезпечено учасника антитерористичної операції) Мені надано роз’яснення стосовно обмежень державного фінансування вартості заміни приймальної гільзи (куксоприймача) / піс- лягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, а також, що в разі перевищення зазначеної вартості доплату різниці за протезування та/або ортезування можна здійснити за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел фінансування шляхом перерахування відповідних коштів на спеціалізований рахунок Служби, відкритий у державному банку або Державній казначейській службі України, для подальшого перерахування цих коштів закордонному надавачеві послуг.

Мене попереджено про відповідальність за подання документів, які містять завідомо неправдиві дані.

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Мені повідомлено про права, визначені вищевказаним Законом, мету збору персональних даних та подальше їх використання.

(дата) (підпис заявника (та/або

законного представника)

Зразок 5. Заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з інвалідністю

Дрогобицько-Бориславський об’єднаний Військовий комісаріат

Адреса: 82102, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 25

(прізвище, ім’я, по батькові) (адреса, контактний телефон)

ЗАЯВА

Я, _____________________________ (прізвище, ім’я, по батько

ві) з 18.05.2015 р. проходив військову службу у військовій частині

______ та брав безпосередню участь в антитерористичній операції

на сході України.

12.11.2015 р. під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції я отримав проникаюче уламкове поранення правого ока, що згодом призвело до його втрати. Згідно з Довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією від 02.08.2016 р. серія № мені встановлено ІІІ групу

інвалідності, яка настала внаслідок поранення, отриманого під час виконання обов’язків військової служби.

Відповідно до п. 6 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N° 975, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі встановлення інвалідності ІІІ групи військовослужбовцю інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби у розмірі 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності. Відтак, я маю право на призначення і виплату мені одноразової грошової допомоги.

Враховуючи наведене, на підставі ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», ст. 1, 5, 15, 20 Закону України «Про звернення громадян», -

прошу:

1. Виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв’язку із встановленням мені ІІІ групи інвалідності, яка настала під час виконання обов’язків військової служби у встановленому законодавством розмірі.

2. Одноразову грошову допомогу виплатити мені шляхом перерахування її на мій банківський рахунок (банківські реквізити додаються).

Додатки:

1. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності.

2. Копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу.

3. Копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва).

4. Витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби — копія військового квитка (для звільнених із служби).

5. Копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації.

6. Копія ідентифікаційного коду отримувача.

7. Банківські реквізити.

/_________________________ 2016 р. ___________________ ПІБ

підпис

Зразок 6. Заява про отримання направлення для проходження психологічної реабілітації

Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Адреса: 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 14 б

(прізвище, ім’я, по батькові) (адреса, контактний телефон)

ЗАЯВА

Я,_____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України. Мені присвоєно статус учасника бойових дій та видано відповідне посвідчення серія___ № .

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в ан- титерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад.

Враховуючи наведене, на підставі ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ст. 1, 5, 15, 20 Закону України «Про звернення громадян», -

прошу:

1. Видати мені направлення для проходження психологічної реабілітації.

Додатки:

1. Копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

2. Копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (наприклад: копія довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції).

/_________________________ 2016 р. __________________ ПІБ

підпис

Зразок 7. Заява про взяття на облік для одержання путівки на санаторно-курортне лікування

Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Адреса: 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 14 б

(прізвище, ім’я, по батькові) (адреса, контактний телефон)

ЗАЯВА

Я,_____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України. Мені присвоєно статус учасника бойових дій та видано відповідне посвідчення серія___ № .

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Відповідно до п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників ан- титерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 200, для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, - за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Враховуючи наведене, на підставі ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 1, 5, 15, 20 Закону України «Про звернення громадян», -

прошу:

1. Взяти мене на облік для отримання путівки на санаторно-курортне лікування.

Додатки:

1. Медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни.

3. Копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (наприклад: копія довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції).

/_________________________ 2016 р. __________________ ПІБ

<< |
Источник: Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й.. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я. 2016

Еще по теме Реалізація права на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням:

 1. Право на одержання путівок на санітарно-курортне лікування
 2. 6.2.21. Гатауллина С.Ю., Ковальская Ю.С. Роль санаторно-курортного комплекса в развитии туризма в Приморском крае
 3. § 2. Реалізація і застосування права
 4. Держава і реалізація права
 5. РЕАЛІЗАЦІЯ I ЗАСТОСУВАННЯ HOPM ПРАВА
 6. Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 7. Порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон
 8. Тема 17. Правомірна поведінка і реалізація юридичних норм. Законність та правопорядок
 9. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації
 10. Методи забезпечення безпечної діяльностіпрацівників правоохоронних органів
 11. §6. Забезпечення зобов'язань
 12. § 3.Механізм забезпечення соціальної безпеки: сутність, функції, принципи функціонування
 13. Форми забезпечення безпечної діяльності працівників в екстремальних умовах
 14. Тема 9. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування
 15. Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади