<<
>>

Розділ 12 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД — МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН

Універсальний періодичний огляд «має величезний потенціал у галузі заохочення та захисту прав людини в найвіддаленіших куточках світу».

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун

Універсальний періодичний огляд (УПО ) являє собою унікальний механізм огляду інформації з прав людини у всіх 193 державах — членах ООН, який здійснюється раз на чотири роки.

УПО входить до структури Ради з прав людини та надає можливість кожній країні інформувати про вжиті нею заходи з метою поліпшення ситуації у галузі прав людини, а також виконувати свої зобов'язання в цій сфері. УПО прагне гарантувати рівний підхід до всіх держав під час аналізу ситуації в галузі прав людини.

УПО був створений 15 березня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН на підставі резолюції 60/251, що заснувала Раду з прав людини. УПО є механізмом міжнародної співпраці, який до 2011 року мав завершити огляд дотримання прав людини в усіх країнах. Наразі не існує жодного подібного «універсального механізму». УПО є постійним нагадуванням для держав про необхідність виконання їх зобов'язань та здійснення прав і основних свобод людини.

Цей механізм покликаний досягти кінцевої мети, яка полягає в поліпшенні становища в галузі прав людини в усіх країнах і боротьбі з правопорушеннями у будь-якій частині планети.

5 листопада 2012 року завершилась 14-та сесія Робочої групи Ради ООН з прав людини (РПЛ) з Універсального періодичного огляду (УПО), друга сесія Робочої Групи в рамках проходження державами другого 4-річного циклу УПО.

Делегація України, очолювана Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Н. С. Кульчицьким, до складу якої увійшли представники органів виконавчої влади України, причетні до співпраці у право- захисній сфері, а також Постійний представник України в Женеві та дипломати Постпредства, взяла активну участь як у проходженні нашою державою УПО, так і в роботі сесії у цілому.

У розгляді національної доповіді України взяли участь делегації 57 держав як членів Ради ООН з прав людини, так і спостерігачів з різних регіонів світу. Низка делегацій відзначила високий рівень і змістовність національної доповіді України, широке висвітлення в ній не лише досягнень, а й проблемних питань, які потребують вирішення. Україні було надано 145 рекомендацій, що є стандартною практикою останніх років проходження УПО.

За результатами погоджувальної роботи з залученими органами державної влади підготовлено позицію Української сторони щодо прийнятності/неприйнятності отриманих рекомендацій, яка 14 березня 2013 року була представлена на 22-й сесії РПЛ.

Зі 145 рекомендацій, наданих Україні у жовтні 2013 року, Україною повністю прийняті 115 рекомендацій, частково прийняті 3 рекомендації. Після ретельного розгляду не прийнято 27 рекомендацій, стосовно яких Уряд надав свої письмові пояснення на додаток до доповіді Робочої групи.

Розглянємо прийняті / неприйняті рекомендації1 від країн-учасників до Уряду України, що стосуються права на здоров'я, а також питань запобігання дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації — у деяких випадках і відповіді України на рекомендації станом на 22.05.2013 р.

97.42. Продовжити здійснення заходів і програм щодо заохочення та захисту прав дітей, зокрема права на освіту та права на здоров'я (Куба).

97.43. Прийняти Національний план дій із забезпечення рівних можливостей для інвалідів (Словаччина).

97.46. Вжити ефективних заходів щодо збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров'я (Ісламська Республіка Іран).

97.74. Вивчити можливості розширення заходів щодо боротьби з дискримінацією, особливо у випадках з дітьми-інвалідами та ВІЛ (Аргентина).

97.128. Продовжити розвивати національний сектор охорони здоров'я з особливим акцентом на доступі до служб охорони здоров'я бідних верств населення (Шрі-Ланка).

97.129. Вжити ефективних заходів для забезпечення доступу всіх категорій громадян до лікування і профілактики ВІЛ-Інфекції (Узбекистан).

97.130. Вжити заходів щодо ліквідації негативної тенденції зниження покриття населення вакцинацією (Бразилія).

1 Список рекомендацій, що містяться в розділі Il Звіту Робочої групи A/HRC/22/7.

97.133. Забезпечити виконання законодавства та інших заходів щодо захисту прав осіб з обмеженими можливостями, зокрема, виділення достатнього фінансування для проектів, спрямованих на створення безбар'єрного середовища проживання для таких людей, а також забезпечити дітей з обмеженими можливостями рівним доступом до освіти в загальноосвітніх школах (Фінляндія).

97.134. Прийняти національну програму щодо здійснення Конвенції про права інвалідів (Ісламська Республіка Іран).

97.135. Захистити осіб із психічними розладами та притягти до відповідальності винних у порушеннях проти них у психіатричних лікарнях (Ірак).

У ході інтерактивного діалогу, що відбувся у рамках розгляду Доповіді України, 57 делегацій виступили із заявами,які стосувались, зокрема, прав ЛГБТ-спільноти[154]:

21. Норвегія висловила стурбованість з приводу законодавства, яке є явно дискримінаційним щодо ЛГБТ-спільноти та обмежує право на свободу слова. Норвегія виступила з рекомендаціями.

33. Швеція висловила стурбованість з приводу поширених випадків жорстокості міліції та її безкарності; а також стурбованість захистом прав ЛГБТ. Швеція виступила з рекомендаціями.

43. Швейцарія також висловила стурбованість щодо дискримінаційних дій за ознаками раси і національності, а також щодо проекту закону, який дискримінує ЛГБТосіб. Вона виступила з рекомендаціями.

47. Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії була висловлена стурбованість з приводу дискримінації ЛГБТ, а також щодо проекту закону № 8711. Були надані рекомендації.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД

48. Сполучені Штати Америки висловили стурбованість з приводу погіршення фундаментальних свобод і верховенства закону, а також поширення корупції.

США позитивно оцінили ухвалення Кримінально-процесуального кодексу. Як і раніше, висловлена стурбованість стосовно політично вмотивованих судових процесів, ув'язнення опозиції, збільшення тиску на незалежні ЗМІ, насильства міліції, торгівлі людьми, дискримінації ЛГБТ і слабкої системи надання політичного притулку. Сполучені Штати Америки виступили з рекомендаціями.

49. Уругвай відзначив співпрацю України з універсальною системою прав людини, у тому числі її середньострокову доповідь про реалізацію УПО і постійне запрошення України до спеціальних процедур. Уругвай відзначив дискримінацію щодо ЛГБТ. Уругвай виніс рекомендації.

54. Австралія глибоко стурбована законопроектом, що забороняє пропаганду гомосексуалізму, а також вибірковими та політично вмотивованими судовими процесами стосовно опозиційних діячів. Австралія надала рекомендації.

62. Канада стурбована нападами та дискримінацією щодо ЛГБТ-спільноти та проектом закону, що загрожує свободі слова і зібрань. Канада зробила рекомендації.

77. Фінляндія привітала ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Додаткового протоколу до неї та поправки до законодавства про права осіб з обмеженими можливостями, але виражає стурбованість щодо ефективності їх реалізації. Вона також висловлює стурбованість проектом закону, що криміналізує відповідальність за посилання на гомосексуалізм у засобах масової інформації, що буде суперечити міжнародним зобов'язанням України з прав людини. Фінляндія надала рекомендації.

78. Франція стурбована зростанням насильства щодо осіб з причини їх сексуальної орієнтації та спробами парламенту ухвалити закон про криміналізацію пропаганди гомосексуалізму. Франція надала рекомендації.

79. Німеччина висловила свою вдячність за зусилля щодо виконання рекомендацій першого циклу УПО, але, як і раніше, стурбована з приводу порушення прав людини. Вона закликала Україну відмовитися від законопроекту про криміналізацію пропаганди гомосексуалізму та утримуватися від інших проектів, які порушують законодавство про права людини й основних свобод ЛГБТ.

Німеччина надала рекомендації.

85. Ірландія відзначила прогрес, досягнутий Україною в ході реалізації зобов'язань, прийнятих після першого універсального періодичного огляду. Ірландія була стурбована відсутністю правового захисту від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Вона привітала Україну з ратифікацією нещодавно переглянутої Європейської конвенції про усиновлення дітей. Ірландія винесла рекомендації.

Прийняті / неприйняті рекомендації3 від країн-учасників до Уряду України, що стосуються прав представників ЛГБТ-спільноти

97.18. Відхиляти будь-які законопроекти, які обмежують свободу висловлювання думок, пов'язаних із сексуальною орієнтацією (Словенія, Норвегія).

Не прийнято. Національним законодавством встановлено принцип недискримінації, який передбачає забезпечення рівних прав та свобод усіх осіб, груп осіб; забезпечення рівності перед законом; повагу гідності кожної людини, забезпечення рівних можливостей усіх осіб та / або груп осіб. У зв'язку з цим виділення окремої форми дискримінації вважаємо недоцільним. Крім того, згідно зі статтею 34 Конституції кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх по- [155]

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

глядів і переконань. Стаття 64 Конституції говорить, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією.

97.19. Відкликати законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму й утримуватися від прийняття будь-якого іншого законодавства, що обмежує свободу висловлювання думок (Австралія).

Не прийнято з урахуванням позиції по 97.18. Більш того, слід зазначити, що при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Крім того, уряд не має повноважень відкликати законопроекти, ініційовані народними депутатами України.

97.25. Прийняти законодавство, яке явно захищає ЛГБТ від дискримінації, а до законів, що містять дискримінаційні положення щодо ЛГБТ, внести поправки (Ірландія) — Не прийнято.

97.30. Ухвалити комплексний антидискри- мінаційний закон, який стосуватиметься тривожних інцидентів дискримінації залежно від статі, сексуальної орієнтації, расової та етнічної приналежності (Португалія).

97.44. Застосувати принципи Джок'якарті[156] (сексуальна орієнтація та тендерна свідомість) у політиці розвитку (Словенія) — Не прийнято.

97.56. Видалити із законодавства дискримінаційні положення за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації, а також прийняти ґрунтовне антидискримінаційне законодавство (Канада).

97.57. Активізувати зусилля щодо боротьби з дискримінацією, утримуючись від суперечливого законодавства, та внести зміни до антиди- скримінаційного законодавства, щоб включити чіткі визначення сексуальної орієнтації та тендерної ідентичності як можливої підстави для дискримінації (Фінляндія) — Не прийнято.

97.59. Продовжувати докладати зусилля щодо боротьби з дискримінацією та заохочення рівності відповідно до міжнародних договорів встановлення гарантій основних прав і свобод людини та рівності в реалізації таких прав, без привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних або інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, етнічного або соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (Бразилія).

97.69. Поважати свої міжнародні зобов'язання в галузі основних прав, пов'язаних з недискримінацією; не допустити прийняття закону, що забороняє свободу висловлення думки щодо гомосексуальності та підвищувати обізнаність громадянського суспільства у сфері боротьби з усіма формами дискримінації, включаючи дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та тендерної ідентичності (Франція).

97.70. Зайняти активну позицію, щоб зупинити будь-які дії або закони, які є порушенням прав ЛГБТ (Швеція).

Не прийнято, виходячи з позиції до рекомендації 97.18. Разом із тим вважаємо за необхідне зазначити, що неприпустимість дискримінації закріплена ст. 24 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Крім того, ст. 67 Кримінального кодексу України передбачено, що вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату є обтяжуючою обставиною при призначенні покарання.

97.71. Реалізувати рекомендації, видані у 2010 році Комітетом міністрів Ради Європи про заходи щодо боротьби з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації або тендерної ідентичності (Швейцарія) — Не прийнято.

97.72. Ухвалити законодавчі та інші заходи заради виправлення і запобігання дискриміна-

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД

ції за ознакою сексуальної орієнтації і для забезпечення повної поваги свободи вираження думки та права на об'єднання ЛГБТ-спільноти (Уругвай) — Не прийнято.

97.73. Активізувати зусилля щодо підвищення ефективності захисту ЛГБТ, відмовитися від законодавчої роботи за проектом закону № 8711 з так званої «пропаганди гомосексуалізму» й утриматися від іншого прийняття законодавства, яке порушує права людини й основні свободи ЛГБТ (Німеччина) — Не прийнято.

40 правозахисник організацій України відправили в ООН для розгляду у рамках УПО 12 «тіньових доповідей» про різні аспекти прав людини

Наведемо рекомендації від деяких НУО[157].

Коалиция неправительственных организаций: BOO «Ассоциация участников ЗПТ Украины», БО «Всеукраинская лига „Легалайф"», OO «Клуб „Эней"», ВБО «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций», OO «Одесская правозащитная группа „Веритас"», НООМД «Пенитенциарная инициатива», ВБО «Точка опоры».

Рекомендации «Политика и законодательство в сфере ВИЧ»:

• Исключить из закона норму об уголовной ответственности за сознательное постановление другого лица в опасность заражения и/или заражения ВИЧ. Сосредоточить закон на праве получения по- слєтєстового консультирования и другой поддержки для предотвращения дальнейшей передачи вируса и защиты от дискриминации и других негативных последствий сообщения о ВИЧ-статусе.

• Исключить из закона норму о выдворении за пределы Украины ВИЧ-инфицированных лиц из числа иностранцев, а также лиц без гражданства. Такая норма может быть неправильно использована и привести к дискриминирующей практике.

• Сосредоточить усилия государства на создании системы мониторингового исследования относительно оценки уровня выполнения стандартов лечения ВИЧ/СПИД.

Рекомендации «Проблемы ВИЧ/СПИД в учреждениях исполнения наказаний»:

• Повысить уровень доступа к диагностике и медицинским консультациям по вопросам ВИЧ/СПИД для осуждённых.

• Внедрить программы заместительной терапии и обмена шприцев в местах лишения свободы.

• Обеспечить доступность диагностики внелёгочной формы туберкулёза.

Рекомендации «Репрессивная наркополитика, ее негативное влияние на правовое положение наркозависимых и эффективность противодействия эпидемии ВИЧ/ СПИД в Украине»:

• Государству следует обеспечить надлежащее выполнение п. 51 рекомендаций Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН (E/C.12/UKR/ СО/5) в части принятия действенных неотложных мер по обеспечению наличия и доступности для всего населения программ предупреждения ВИЧ-инфекции, по борьбе с дискриминацией в отношении лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и групп, находящихся в зоне повышенного риска, большей доступности заместительной терапии и других услуг по предупреждению ВИЧ-инфекции для наркозависимых лиц.

• Государству необходимо пересмотреть репрессивные подходы к противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков и направить усилия на борьбу с организованными формами наркопреступности, предоставив возможность

наркозависимым людям беспрепятственно получать гарантированные законодательством услуги в сфере снижения вреда, в том числе ЗПТ.

• Необходимо немедленно пересмотреть «таблицы размеров наркотиков» на предмет адекватности их общественной опасности действий, связанных с их хранением для личного употребления.

Рекомендации «Недостаточный доступ несовершеннолетних к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции и лечению наркомании»:

• Государству следует в полном объеме исполнить рекомендации Комитета по правам ребенка по результатам 46-й сессии в рамках четвертого регулярного пересмотра выполнения Украиной Конвенции ООН про права ребенка с целью обеспечения надлежащего и действенного доступа несовершеннолетних к услугам по профилактике ВИЧ/СПИД, лечению наркозависимости и снижению вреда.

• Соответствующим государственным органам следует немедленно приступить к выполнению рекомендации Комитета по правам ребёнка в разделе развития применения специализированных услуг для детей и молодежи по лечению наркозависимости и снижению вреда; обеспечения положений норм уголовного права таким образом, чтобы они не препятствовали доступу к данным услугам; внесению изменений в законы, которые криминализируют детей за хранение наркотиков для личного употребления; предупреждать жестокое поведение представителей правоохранительных органов с детьми групп риска (п. 60).

Рекомендации «Нарушения прав наркозависимых — пациентов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ)»:

• Обеспечить действенное соблюдение прав участников и провайдеров услуг программ снижения вреда и ЗПТ, невмешательство в их работу правоохранительных органов.

• Обеспечить на практике беспрерывность лечения ЗПТ в ситуациях, исключающих возможность посещения пациентом лечебного учреждения (в случаях болезни, госпитализации в непрофильные медучреждения, задержания или тюремного заключения и т. п.).

• Обеспечить доступ пациентов к получению лекарства ЗПТ по рецептам.

Рекомендации «Инвалидность, ВИЧ и права человека в местах лишения свободы»:

• Внести дополнения в нормативно-правовые акты Украины по порядку установления группы инвалидности лицам, находящимся в СИЗО.

• Внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие социальные гарантии, в том числе устанавливающие право на получение пенсий или социальной помощи для лиц, группа инвалидность которым была установлена в СИЗО или в местах лишения свободы.

• Внести четвертую клиническую стадию ВИЧ в перечень заболеваний, по которым устанавливается группа инвалидности.

Рекомендації громадської організації «Інститут правових досліджень і стратегій» — «Порушення прав невиліковно хворих людей, що потребують паліативної допомоги. Право на доступ до контрольованих лікарських засобів для клієнтів за- місної підтримувальної терапії (ЗПТ)»:

Стосовно прав невиліковно хворих людей, що потребують паліативної допомоги:

• Забезпечити наявність перорального (та- блетованого) морфіну на фармацевтичному ринку України.

• Внести зміни до чинних нормативно-правових актів України з метою спрощення процедури призначення опіоїдних аналь- гетиків пацієнтам з хронічним больовим синдромом та можливості їх виписування

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД

за рецептами у достатній кількості для забезпечення безперервності знеболення (запас на два тижні).

• Спростити систему отримання ліцензії на обіг наркотичних препаратів для лікувальних закладів. Розглянути питання про здвоєну (одночасну) ліцензію, коли ліцензія на право заняття медичною практикою включає в себе й право здійснення операцій у сфері обігу наркотичних препаратів (закупівлю, зберігання, призначення) — як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб-підприємців.

Стосовно права на доступ до контрольованих лікарських засобів для клієнтів ЗПТ:

• Збільшити квоти клієнтів програм замісної підтримувальної терапії з урахуванням імовірної кількості споживачів ін'єкційних наркотиків в областях України та рекомендацій ВООЗ / ЮНЕйДС /Управління ООН з наркотиків та злочинності.

• Забезпечити безперервність замісної підтримувальної терапії для пацієнтів у разі їх госпіталізації (планової чи екстреної) до лікувальних закладів у всіх областях України.

• Забезпечити можливість для клієнтів програм ЗПТ отримувати за рецептами медичні препарати, які використовуються для замісної підтримувальної терапії, на всій території України.

Рекомендації коаліції НУО Центр «Соціальна дія» (ЦСД), Українська Асоціація моніторів дотримання прав людини (УМДПЛ), Євро-азійський Єврейський Конгрес (ЄАЄК), Гей-Форум України (ГФУ) «Права ЛГБТ, дискримінація обумовлена сексуальною орієнтацією та статевою приналежністю особи» (витяг):

63. Реформувати відповідне законодавство з метою припинення всіх видів дискримінації за обов'язкової участі експертів і представників громадянського суспільства:

• Розробити комплексне антидискриміна- ційнє законодавство, яке міститиме чітке

визначення дискримінації, її тлумачення та стандарти ідентифікації.

• Визначити такі основні поняття як «дискримінація», «пряма дискримінація», «непряма дискримінація», «позитивні анти- дискримінаційні заходи», «віктимізація», «переслідування» тощо.

• Включити до законодавства вичерпний перелік «захищених характеристик», у тому числі сексуальну орієнтацію та тендерну ідентичність як такі, що потребують безумовного захисту.

• Забезпечити загальні стандарти та принципи доведення наявності дискримінації.

• Переглянути кримінальне, цивільне та адміністративне законодавства щодо наявності в них механізмів обов'язкового фінансового та морального відшкодування збитків, завданих жертві.

67. Проводити навчання з прав людини для працівників міліції, прокурорів, прикордонників та суддів, а також створити ефективну процедуру повідомлень щодо випадків порушення рівноправності та дискримінації працівниками міліції щодо ромів, представників інших етнічних груп та ЛГБТ; забезпечувати ефективне розслідування таких скарг і притягнення винних до відповідальності.

Якщо порівняти надані рекомендації, що містились у «тіньових» доповідях НУО та ті рекомендації, що надійшли від країн після розглядання національної доповіді України, можна дійти до таких висновків:

1. «Конкретизовані» рекомендації Українських НУО не були акцептовані представниками країн, які розглядали Національну доповідь України.

2. Це відобразилось у вкрай «загальних» рекомендаціях, які не викликали заперечень від представників урядової делегації України. На-

приклад, така: 97.46. Вжити ефективних заходів щодо збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров'я (Ісламська Республіка Іран).

3. Найбільш конкретні пропозиції:

• 97.130. Вжити заходів щодо ліквідації негативної тенденції зниження покриття населення вакцинацією. (Бразилія).

• 97.134. Ухвалити національну програму щодо здійснення Конвенції про права інвалідів (Ісламська Республіка Іран).

• 97.135. Захистити осіб із психічними розладами та притягти до відповідальності винних у порушеннях проти них у психіатричних лікарнях (Ірак).

4. На превеликий жаль, проблеми нарко- політики, зокрема програми ЗПТ, доступу до контрольованих лікарських засобів, не викликали занепокоєння світової спільноти.

5. Проблеми подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні також отримали дуже загальні рекомендації.

6. З доступних матеріалів до аналізу можна зробити висновок, що при розгляді Національної доповіді України дуже жвава дискусія (інтерактивна) відбувалася з питань антидискри- мінації за сексуальною орієнтацією та з питань прав представників ЛГБТ-спільноти.

7. Серед тих рекомендацій, що не були прийняті Урядом України:

• 97.18. Відхиляти будь-які законопроекти, які обмежують свободу висловлювання думок, пов'язаних із сексуальною орієнтацією (Словенія, Норвегія).

• 97.25. Прийняти законодавство, яке явно захищає ЛГБТ від дискримінації, а до законів, що містять дискримінаційні положення щодо ЛГБТ, внести поправки (Ірландія).

8. Серед прийнятих рекомендацій, зокрема:

• 97.30. Прийняти комплексний антидискри- мінаційний закон, який стосуватиметься тривожних інцидентів дискримінації залежно від статі, сексуальної орієнтації, расової та етнічної приналежності (Португалія).

• 97.56. Видалити із законодавства дискримінаційні положення за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації, а також прийняти ґрунтовне антидискримінаційне законодавство (Канада).

<< | >>
Источник: А.О. Роханський. Права людини в галузі охорони здоров'я — 2013. Доповідь правозахисних організацій. — Харків: Права людини, 2014— 128 с.. 2014

Еще по теме Розділ 12 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД — МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН:

 1. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 2. Розділ 5 ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ГАЛУЗІ ПСИХІАТРІЇ
 3. Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.
 4. § 8. Міжнародний захист прав людини
 5. § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 6. Еволюція прав людини. Покоління прав людини
 7. §4. Огляд трупа людини
 8. § 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 9. Розділ 2 ПРАВО I ЛЮДИНА ПРАВА ЛЮДИНИ
 10. § 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов'язки людини і громадянина
 11. § 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов'язки людини і громадянина
 12. Розділ 1 ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
 13. § 4. Судовий захист прав акціонерів
 14. Захист прав акціонерів
 15. Розділ 4 СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ЗДОРОВ'Я