<<
>>

§ 102. Використання печаток і бланків документів

Адміністративне агентство, назва якого не відповідає назвам, визначеним цим Законом, може, протягом одного року після дати набуття чинності цим Законом, використовувати печатки і бланки документів, на яких зазначена назва, яку такий орган мав до набуття чинності цим Законом.

§ 103. Компенсація дорожніх витрат

До набуття чинності Законом, зазначеним в пункті 31 (2) цього Закону, витрати на ділові поїздки членів Уряду Республіки відшкодовуються у поряд­ку, чинному на даному етапі.

§ 104. Приведення у відповідність положень про міністерства і уряди ок­ругів з цим Законом

2) Положення про міністерства і уряди округів мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом одного року після набуття чинності цим Законом.

3) Положення про інші урядові органи мають бути приведені у відповід­ність із цим Законом і з положеннями, зазначеними у пункті (1), протягом од­ного року після набуття чинності цим Законом.

§ 105. Реструктуризація виконавчих органів та інспекції

2) Реструктуризація виконавчих органів та інспекції, яка випливає з цього Закону, повинна бути здійснена протягом одного року у порядку, вста­новленому Урядом Республіки.

3) Доки реструктуризація не відбулася, виконавчі органи та інспекції повинні здійснювати свої поточні повноваження, якщо інше не передбачене іншими законами.

§ 106. Недійсність і внесення поправок до правових документів місцевих рад і їхніх виконавчих органів

3) Нормативно-правові документи місцевих Рад і їхніх виконавчих ор­ганів можуть бути позбавлені законної сили або змінені за наказом губернатора округу На нормативно- правові документи рад і органів влади міст і сільських муніципалітетів, прийняті до надання статусу самоврядування відповідному міському або сільському муніципалітету, і нормативно-правові документи рад округів і органів влади, прийняті до набуття чинності Законом про адміністра­ції округу, також поширюються ці положення про недійсність, котра має бути виправлена відповідно до цієї процедури.

3) Нормативно-правові акти загального застосування органів, наведених у пункті (1) цього параграфа, можуть бути скасовані губернатором округу че­рез невідповідність законам чи іншим чинним нормативно-правовим актам, або таке скасування може бути здійснене через надлишковість такого норма­тивно-правового документа.

3) Нормативно-правові акти загального застосування, зазначені в пункті (1) цього параграфа, можуть бути скасовані губернатором округу, якщо на ос­нові рішення суду вони не відповідають законом або іншим нормативно-право­вими актам, чинним на момент видачі такого правового акта.

§ 107. Спеціальна умова щодо призначення на посаду секретаря округу

Особа, яка призначається на посаду секретаря округу після набуття чин­ності цим Законом, має право залишатися на посаді, якщо візьме зобов'язання продовжити навчання для підвищення кваліфікації в сфері права. Зазначене право припиняється, якщо особа не продовжує навчання, не маючи вищої ос­віти в галузі права.

До розділу 3:

Закон Республіки Литва «Про публічну службу»1

в редакції Закону № ІХ-855 від 23 квітня 2002 Глава І

Загальні положення

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме § 102. Використання печаток і бланків документів:

 1. § 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів
 2. §6. Дослідження відбитків печаток і штампів
 3. §2. Слідчий огляд документів
 4. §7. Дослідження матеріалів документів
 5. § 8. Дослідження матеріальної частини документів
 6. § 2. Слідчий огляд документів.
 7. § 5. Внесення змін до установчих документів господарського товариства
 8. § 6. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними
 9. §4. Поновлення змісту документів
 10. § 102. Просрочка исполнения
 11. § 102. Просрочка исполнения
 12. § 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
 13. 102. Деформация правового сознания
 14. 102. Понятие и принципы правовой законности
 15. § 6. Психологічні основи використання тактичних прийомів
 16. Статья 102. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. Техніко-криміналістичне дослідження документів
 20. Техніко-криміналістичне дослідження документів