<<
>>

ЧАСТИНАIX Збори і витрати на провадження

Стаття 261. §1. Якщо сторона не сплатила належних зборів і витрат на провадження, які відповідно до приписами повинні бути внесені наперед, орган публічної адміністрації, який здійснює провадження, визначає їй строк для сплати цих коштів.

Цей строк не повинен бути коротшим семи днів і дов­шим чотирнадцяти.

§2. Якщо протягом визначеного строку належна сума не буде внесена, по­дання підлягає поверненню, або дії залежні від оплати будуть зупинені.

§3. Постанову в справі повернення подання може бути оскаржено.

§4. Однак орган повинен вирішити справу без внесення належної суми:

6) якщо невідкладність вирішення справи зумовлюється суспільними мо­тивами або важливим інтересом сторони;

6) якщо внесення подання є дією, для якої встановлено крайній строк;

6) якщо подання внесла особа, яка мешкає за кордоном.

Стаття 262. §1. На сторону покладаються ті витрати на провадження, які:

1) виникли з вини сторони;

2) були зроблені на користь або на вимогу сторони, а не випливали з статут­них обов'язків органів, які здійснюють провадження.

§2. В обґрунтованих випадках орган публічної адміністрації може вимага­ти від сторони внесення авансу у визначеній межі для покриття витрат на про­вадження.

Стаття 263. §1. До витрат на провадження відносять дорожні та інші вит­рати свідків і експертів, а також сторін у випадках, передбачених у ст.56, та витрати, зумовлені оглядом на місці, так само, як і витрати на офіційні листи сторонам.

§ 2. Орган публічної адміністрації може внести до витрат на провадження також інші витрати, безпосередньо пов'язані з вирішенням справи.

Стаття 264. §1. Одночасно з винесенням рішення орган публічної адмініст­рації постановою визначає суму витрат на провадження, осіб, зобов'язаних їх понести, а також строк і спосіб їх покриття.

§2. Постанова у справі витрат на провадження може бути оскаржена осо­бою, яка зобов'язана їх понести.

Стаття 265. Усі не сплачені в строк збори і витрати на провадження, а та­кож інші кошти, належні за провадження, підлягають стягненню відповідно до приписів про адміністративне виконання грошових обов'язків.

Стаття 266. Працівник органу публічної адміністрації, винний у помил­ковому виклику сторони (ст. 56 §1), зобов'язаний повернути спричинені цим витрати. Накладення і стягнення належних коштів з працівника здійснюється в адміністративному порядку.

Стаття 267. У разі, коли немає сумнівів, що сторона не в змозі сплатити збори, витрати і платежі, пов'язані з перебігом провадження, орган публічної адміністрації може звільнити її повністю або частково від тягаря цих зборів, витрат і платежів. Звільнення від зборів до скарбниці здійснюється з дотри­манням приписів про ці збори.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме ЧАСТИНАIX Збори і витрати на провадження:

 1. Стаття 1. Кодекс адміністративного провадження регулює провадження:
 2. 12. Короткострокова виробнича функція та короткострокові витрати виробництва. Особливості формування довгострокових витрат.
 3. 4. Витрати в короткостроковому періоді
 4. Розділ 15. Відновлення провадження
 5. Витрати виробництва
 6. Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства
 7. 6. Трансакційні витрати
 8. Розділ 6. Зупинення провадження
 9. 5. Витрати фірми в довгостроковому періоді
 10. Функція витрат і рівновага виробника
 11. Розділ 1. Початок провадження
 12. Взаємозв’язок витрат і доходу. «Хрест» Кейнса
 13. Установчі збори акціонерного товариства
 14. Довгострокові середні витрати. Вибір мінімального ефективного розміру фірми
 15. Розділ 12. Відновлення провадження