<<
>>

§ 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є:

1). урядові органи;

2). державні установи, підпорядковані урядовим органам.

§ 39. Визначення і класифікація урядових органів

3). Урядові органи — це органи, які фінансуються з державного бюджету і головна функція яких визначена законом або відповідно до закону полягає у здійсненні виконавчої влади.

4). Урядові органи є адміністративними органами у значенні § 2 Закону про державну службу.

5) Урядові органи — це міністерства, Державна канцелярія і адміністра­ції округів, а також виконавчі установи та інспекції, їхні регіональні відділен­ня з повноваженнями щодо здійснення виконавчої влади. Інші урядові органи можуть також бути запропоновані відповідно до закону.

§ 40. Утворення, реорганізація і ліквідація урядових органів

6). Міністерства, Державна канцелярія, адміністрації округів, виконавчі агентства та інспекції, інші урядові органи, визначені законом, утворюються, реорганізовуються і їх діяльність припиняється відповідно до закону.

7). Регіональні відділення виконавчих органів та інспекцій утворюють­ся, реорганізовуються і їх діяльність припиняється міністром.

8). Урядові органи зареєстровуються у порядку, визначеному Урядом Республіки.

§ 41. Статус урядового органу

1). Урядові органи підзвітні і підконтрольні Уряду Республіки або від­повідному міністру, який керує і координує їхню діяльність, і здійснює фун­кції адміністративного контролю відповідно до процедури, передбаченої зако­ном.

2). Урядові органи мають положення про такий орган, бюджет, печатку, на якій викарбувані малий Державний Герб і знаки відмінності, зареєстровані у порядку, встановленому Урядом Республіки.

3). вимагає пояснень від міністра щодо його діяльності;

4). видає накази відповідно до § 37 цього Закону;

5). у випадках, передбачених цим Законом, входить з поданням до Прези­дента Республіки щодо заміни членів Уряду Республіки;

6). здійснює інші повноваження, визначені Конституцією і законами.

§ 37. Розпорядження Прем'єр-міністра

1). Прем'єр-міністр видає накази для вирішення конкретних питань у по­рядку, передбаченому пунктами 3 (2), 13 (1), 15 (1) і (2), 17 (1), 32 (2), 79 (1) і (8), 80 (1) і 86 (3) цього Закону, та в інших випадках, визначених законом.

2) Розпорядження Прем'єр-міністра підписує Прем'єр-міністр.

3) Розпорядження Прем'єр-міністра повинні відповідати вимогам сто­совно форми, визначеним пунктом ЗО (2) цього Закону.

4) Розпорядження Прем'єр-міністра набирають сили з дати підписання, якщо розпорядженням не передбачена більш пізня дата набирання сили.

5) Розпорядження Прем'єр-міністра, видані у випадках, зазначених у пунктах 3 (2), 13 (1), 15 (1) і (2), 79 (1) цього Закону оприлюднюються шля­хом публікації в Офіційному виданні.

Глава З

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме § 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є::

 1. Органи Виконавчої Влади
 2. § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 3. § 4.Загальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законо­давчої, виконавчої та судової влади
 4. Глава З Органи Виконавчої Влади
 5. § 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової
 6. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 7. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 8. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 9. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 10. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 11. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 12. § 3. Вищий виконавчий орган влади
 13. § 4. Представницькі органи влади на місцях