<<
>>

Розділ 3. Доступність матеріалів справи

Стаття 73. §1. На кожній стадії провадження орган публічної адміністра­ції зобов'язаний надати стороні можливість переглянути матеріали справи, а також можливість робити з них нотатки і копії.

§2. Сторона може вимагати завірення зроблених нею нотаток і копій з ма­теріалів справи або видачі їй з матеріалів справи завірених копій, якщо це зу­мовлено важливим інтересом сторони.

Стаття 74. §1. Припис ст.73 не стосується до матеріалів справи, охоплених охороною державної таємниці, а також інших матеріалів, які орган публічної адміністрації вилучає з огляду на важливий інтерес держави.

§2. Відмова в наданні можливості стороні ознайомитись з матеріалами справи, робити з них нотатки і копії, в завіренні таких копій або видачі завіре­них копій здійснюється постановою, на яку може бути подано скаргу.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 3. Доступність матеріалів справи:

 1. Розділ 10. Рішення по суті справи та інші рішення
 2. §7. Дослідження матеріалів документів
 3. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 4. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 5. §3. Судово-акустичне дослідження матеріалів звукозапису
 6. § 9. Служба в органах внутрішніх справ
 7. § 3. Порядок порушення справи про банкрутство
 8. Фрайер X.. Революция справа. 2008, 2008
 9. § 8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави
 10. § 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
 11. § 9. Професійна правосвідомість і правова культура співробітників органів внутрішніх справ
 12. § 9. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини
 13. 5.2 Документування виявлених порушень та розгляд справ про правопорушення уповноваженими особами
 14. МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК САМОСТОЯТЕЛЬНО СПРАВИТЬСЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
 15. 1.16 Порушення та провадження справи про банкрутство
 16. 1.2.4. Коммуникации, к которым обращаются люди, пытаясь справиться с отрицательными последствиями стресса
 17. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 18. ж) Правочин 1) Правочин як правотворчі обставини справи