<<
>>

Розділ 11. Оскарження

Стаття 141. §1. На видану під час провадження постанову сторона може подати оскарження, коли це передбачено кодексом.

§2. Оскарження вноситься в семиденний строк від дня вручення постано­ви стороні, а коли постанова була оголошена усно — від дня її оголошення стороні.

Стаття 142. Постанова, на яку може бути подано оскарження (заперечен­ня), оскаржується стороною лише в апеляції на рішення.

Стаття 143. Внесення оскарження не припиняє виконання постанови, але орган публічної адміністрації, який видав постанову, може припинити її виконання, коли визнає це обґрунтованим.

Стаття 144. У справах не врегульованим цим розділом до оскаржень від­повідним чином застосовуються приписи, що стосуються апеляцій.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 11. Оскарження:

 1. 4.2.4. Процедури прийняття, оскарження та виконання індивідуальних адміністративних актів
 2. §4. Оскарження та виконання судового рішення
 3. Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів
 4. Частина III. Засоби правового оскарження та відновлення провадження
 5. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 6. Розділ 15. Відновлення провадження
 7. Розділ 9. Постанови
 8. Розділ 12. Апеляція
 9. Розділ 13. Ревізія
 10. Розділ 3. Пропозиції
 11. Розділ 2. Судді
 12. Розділ 5. Виключення працівника та органу
 13. Розділ 5. Судове управління
 14. Розділ 9. Провадження в суді першої інстанції
 15. Розділ 4. Участь преси і громадських організацій
 16. Розділ 6. Сторона
 17. Розділ 8. Вручення
 18. Розділ 9. Виклики