<<
>>

Розділ 3. Пропозиції

Стаття 241. Предметом пропозиції можуть бути, зокрема, справи покра­щення організації, зміцнення законності, удосконалення праці і попереджен­ня зловживань, охорони власності, кращого задоволення потреб населення.

Стаття 242. §1. Пропозиції подаються до органів, компетентних стосовно предмета пропозиції.

§2. Пропозиції, що стосуються завдань громадських організацій, подають­ся до органів цих організацій.

Стаття 243. Якщо орган, який отримав пропозицію, не є компетентним її розглядати, він зобов'язаний протягом семи днів передати її компетентному органові. Про передачу пропозиції одночасно повідомляється також особа, що внесла пропозиції.

Стаття 244. §1. Строки вирішення пропозицій встановлюються відповідно до приписів ст.237 §1.

§2. Про спосіб вирішення пропозиції одночасно повідомляється і особа, що внесла пропозиції.

Стаття. 245. У випадку неможливості вирішення пропозиції у строк, виз­начений у ст. 244, компетентний орган зобов'язаний протягом цього строку повідомити автора пропозиції про дії, вчинені для розгляду пропозиції, та про передбачуваний строк розгляду пропозиції.

Стаття 246. §1. Особа, що внесла пропозиції, незадоволена способом її ви­рішення, має право подати скаргу в порядку, передбаченому розділом 2 цієї частини.

§2. Особа, що внесла пропозиції, має право подати скаргу у випадку не- вирішення пропозиції протягом строку, визначеного у ст.244 або вказаного у повідомленні (ст. 245).

Стаття 247. До пропозицій відповідно застосовуються положення ст.230, ст.237 §2 і ст. 238.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 3. Пропозиції:

 1. Ринкова рівновага попиту та пропозиції
 2. Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів
 3. ЧАСТИНА VIII Скарги і пропозиції
 4. Цінова еластичність попиту і пропозиції
 5. Глава 6. Теорія попиту і пропозиції
 6. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага
 7. Попит і пропозиція. Детермінанти попиту і пропозиції
 8. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 9. Розділ 1. Загальні положення
 10. Розділ 4. Участь преси і громадських організацій
 11. Розділ 11. Оскарження
 12. Розділ 10. Апеляція