<<
>>

Розділ 15. Відновлення провадження

§ 153 [Відновлення провадження]. (1) Закінчене провадження, яке набуло законної сили, може згідно з положеннями Четвертої книги Цивільного про­цесуального кодексу бути відновлене.

(2) Повноваження на подання позову про визнання недійсним та позову про перегляд судового рішення має також представник публічних інтересів, а у провадженні в Федеральному адміністративному суді у першій та остан­ній інстанціях також представник інтересів Федерації при Федеральному ад­міністративному суді.

Частина IV. Витрати та виконання Розділ 16. Витрати

§ 154 [Зобов'язання на несення витрат]. (1) Сторона, яка програла процес, несе судові витрати.

5) Пов'язані із безуспішним використанням засобу оскарження витрати несе той, хто вніс цей засіб оскарження.

5) На залучену третю особу витрати можуть бути покладені тільки у тому разі, якщо вона подавала заяви або застосовувала засоби оскарження; § 155 абз. 4 не зачіпається.

5) Пов'язані із успішним поновленням провадження витрати можуть бути віднесені на обтяження державного бюджету, якщо вони не виникли з вини одного з учасників.

§ 155 [Розподіл витрат]. (1) Якщо учасник частково виграв, частково програв, то витрати погашаються протилежно один одного або розподіляються пропорційно. Якщо витрати погашаються протилежно, то кожна сторона несе половину судових витрат. На одну сторону може бути покладене несення усіх витрат, якщо інша програла процес лише незначною мірою.

5) Той, хто відкликає заяву, позов, засіб оскарження або інший засіб правового захисту, несе відповідні витрати.

5) Витрати, які виникають у зв'язку із заявою про повернення в попередній стан, покладаються на заявника.

(4) Витрати, що виникли з вини одного з учасників, можуть бути покладені на нього.

§ 156 [Витрати у разі негайного визнання]. Якщо відповідач своєю поведінкою не давав приводу для подання позову, то процесуальні витрати несе позивач, якщо відповідач негайно визнав заявлену вимогу.

§ 157. (скасований).

§ 158[Оскарження рішення щодо витрат]. (1) Оскарження рішення щодо витрат є недопустимим, якщо на рішення по суті справи не було внесено засобу оскарження.

(2) Якщо рішення по суті справи не було винесено, то рішення щодо витрат не підлягає оскарженню.

§ 159 [Декілька зобов'язаних нести витрати осіб]. Якщо до зобов'язаної нести витрати сторони належить декілька осіб, то відповідно застосовується § 100 Цивільного процесуального кодексу. Якщо спірні правовідносини можуть бути вирішені лише відносно зобов'язаної нести витрати сторони лише єдиним чином, то несення витрат може бути покладене на декілька осіб як солідарних боржників.

§ 160 [Зобов'язання нести витрати у разі мирової угоди]. Якщо спір вирішується мировою угодою і учасники нічого не визначили стосовно витрат, то кожна сторона несе половину судових витрат. Позасудові витрати кожен учасник несе сам.

§ 161 [Рішення щодо несення судових витрат, вирішення суті справи]. (1)

Суд у рішенні по справі або, якщо провадження закінчено іншим чином, через ухвалу виносить рішення щодо витрат через ухвалу.

5) Якщо правовий спір по суті справи вирішений, то суд, за винятком передбачених в § 113 абз. 1 речення 4 випадках, приймає рішення стосовно витрат на провадження за справедливим розсудом через ухвалу; при цьому беруться до уваги обставини справи і спору. Правовий спір є вирішеним по суті також і в тому випадку, якщо відповідач впродовж двох тижнів з моменту вручення документа, який містить заяву про вирішення, не заперечує заяві позивача про її вирішення і якщо суд вказав йому на такий наслідок.

5) У передбачених в § 75 випадках несення витрат завжди покладається на відповідача, якщо позивач міг розраховувати на повідомлення до подання позову.

§ 162 [Поняття витрат, спроможність до відшкодування]. (1) Витратами є судові витрати (збори та витрати) та необхідні для відповідного цілям правового переслідування або правового захисту витрати учасників, включаючи витрати на попереднє провадження.

5) Збори та витрати адвоката або повіреного, а у податкових справах також і консультанта з податкових питань, завжди підлягають відшкодуванню. У разі проведення попереднього провадження збори і витрати підлягають відшкодуванню, якщо суд визнав залучення до попереднього провадження уповноваженої особи необхідним. Юридичні особи публічного права та державні установи можуть замість їх фактичних необхідних витрат на послуги пошти та телекомунікацій вимагати визначену в Пункті 7002 Додатку 1 до Закону про винагороду адвокатам найвищу паушальну суму.

5) Позасудові витрати залученої третьої особи підлягають відшкодуванню лише за умови, якщо суд за справедливим розсудом покладає їх на сторону, яка програла процес, або на державний бюджет.

§ 163. (скасований).

§ 164 [Визначення розміру судових витрат]. Керівний службовець судової канцелярії суду першої інстанції за заявою визначає розмір судових витрат, які відшкодовуються.

§ 165 [Оскарження визначення розміру судових витрат]. Учасники мо­жуть оскаржити визначення розміру судових витрат. Відповідно застосовуєть­ся § 151.

§ 166 [Допомога в несенні судових витрат]. Відповідно застосовуються по­ложення Цивільного процесуального кодексу про допомогу в несенні судових витрат.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 15. Відновлення провадження:

 1. Розділ 12. Відновлення провадження
 2. Частина III. Засоби правового оскарження та відновлення провадження
 3. Розділ 6. Зупинення провадження
 4. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 5. Розділ 1. Початок провадження
 6. Розділ 9. Провадження в суді першої інстанції
 7. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 8. Стаття 1. Кодекс адміністративного провадження регулює провадження:
 9. ЧАСТИНАIX Збори і витрати на провадження
 10. 1.16 Порушення та провадження справи про банкрутство
 11. 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності
 12. ЧАСТИНА II. Провадження
 13. Розділ 11. Оскарження
 14. Розділ 7. Рішення
 15. Розділ 6. Сторона
 16. Розділ 8. Угода
 17. Розділ 4. Докази
 18. Розділ 9. Виклики