<<
>>

Стаття 8. Посадова інструкція та перелік посад публічних служ­бовців

—Сейм своєю резолюцією затверджує перелік посад публічних службов­ців політичної (особистої) відданості в Сеймі, а також єдині посади публічних службовців Офісу Сейму та інституцій, підпорядкованих Сейму, Офісу Пре­зидента Республіки та інституцій, підпорядкованих Президенту Республіки, Національної адміністрації судів, судів, прокуратур та муніципальних інсти­туцій, представлених Урядом.

Він встановлює категорії та ранги посад публіч­них службовців.

—Уряд затверджує перелік (реєстр) посад публічних службовців політич­ної (особистої) відданості Прем'єр-міністра, а також єдині посади публічних службовців Урядової Канцелярії, міністерств, урядових департаментів та агентств під контролем міністрів. Він встановлює категорії та ранги посад пуб­лічних службовців.

— Посадові інструкції та перелік посад публічних службовців в державних та муніципальних інституціях та агенціях затверджується:

1) керівниками державних та муніципальних інституцій та агенцій;

2) для Конституційного Суду Республіки Литва, Верховного Суду Литви, Верховного Адміністративного Суду Литви та інших судів — головами цих судів;

3) для офісів судових приставів — Міністром юстиції;

4) для системи прокуратур — Генеральним прокурором;

5) для губернаторів округу, їх заступників та представників Уряду — Уря­дом або уповноваженим міністром.

— Посади публічних службовців описуються згідно з Методологією для по­садової інструкції та Оцінки публічних службовців, що затверджені Урядом.

Посадова інструкція посади встановлює категорію та ранг відповідної посади, спеціальні вимоги до публічного службовця на його посаді, функції, визначені для цієї посади.

Максимальна дозволена кількість посад публічних службовців та най­маних працівників, що працюють за контрактом та отримують зарплатню з державного бюджету та з державних грошових фондів, затверджується: Уря­дом — в Урядовій Канцелярії, міністерствах, Урядових департаментах та агендіях, підпорядкованих міністерствам; Президією Сейму — в Офісі Сейму та інституціях підзвітних Сейму; Президентом Республіки або уповноваженою ним особою — в Офісі Президента Республіки та інституціях підзвітних Пре­зиденту Республіки. Максимальна дозволена кількість посад публічних служ­бовців та найманих працівників, які працюють за контрактом найму та отри­мують зарплатню з муніципального бюджету, в муніципальних інституціях та агенціях затверджується муніципальною радою.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Стаття 8. Посадова інструкція та перелік посад публічних служ­бовців:

 1. Стаття 18. Переведення кар'єрних публічних службовців на вищі посади та тимчасове переведення на інші посади публічних службов­ців
 2. Стаття 6. Посади публічних службовців Посади публічних службовців поділяються на посади:
 3. Стаття 13. Набір на посаду публічних керівників
 4. Стаття 44. Відставка публічного службовця з посади
 5. Стаття 10. Набір на посаду публічних службовців
 6. Стаття 11. Набір на посади кар'єрних публічних службовців
 7. Стаття 9. Загальні вимоги до набору на посади публічних службов­ців
 8. Стаття 7. Категорії та ранги посад публічних службовців, а також коефіцієнти основної зарплатні
 9. Стаття 39. Відпустка в зв'язку з переведенням публічного службов­ця на іншу посаду
 10. Стаття 12. Набір на посаду публічних службовців політичної (осо­бистої) відданості
 11. Глава II Посади публічних службовців
 12. Глава IX Відставка публічного службовця з посади
 13. Глава III Набір на посади публічних службовців
 14. Стаття 19. Переведення кар'єрних публічних службовців на іншу посаду в Литовських дипломатичних представництвах, консульських інституціях та представництвах в міжнародних організаціях, а також в закордонних та міжнародних інституціях
 15. 1.1. Публічна адміністрація як об'єкт адміністративно-правового регулювання 1.1.1. Поняття «публічна адміністрація»: основні підходи
 16. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЗА ЯКИМИ ЦИТУЮТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ
 17. Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-
 18. Стаття 34. Відсторонення з посади
 19. Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства