<<
>>

Стаття 9. Загальні вимоги до набору на посади публічних службов­ців

— Кожна особа, призначена на посаду публічного службовця, повинна від­повідати таким загальним вимогам:

1) бути громадянином Республіки Литва;

2) володіти литовською мовою;

3) бути у віці не молодше 18 та не старше 62 років та 6 місяців;

4) мати освіту, необхідну, щоб обіймати посаду публічного службовця цієї категорії.

— Вимога бути у віці не старше 62 з половиною років не стосується пуб­лічних службовців політичної (особистої) відданості та тимчасово виконуючих обов'язки публічних службовців.

— Наступні особи не мають права перебувати на посаді публічного служ­бовця:

1) визнана винною у тяжкому злочині або злочині проти публічної служби згідно з процедурою визначеною законами, якщо судимість не знято та не по­гашено;

2) той, чиє право бути на посаді публічного службовця обмежено судом;

3) той, чиє подружжя, близький родич або особа, яка має до нього відно­шення тісним союзом обіймає посаду публічного службовця в державній або муніципальній інституції або агенції, якщо вони будуть в прямому підпоряд­куванні згідно з обійнятими посадами;

4) той, кого визнано, з юридичної точки зору, недієздатним відповідно до процедури, визначеної законами;

5) той, хто є членом організації, що заборонена відповідно до процедури, визначеної законами;

6) у випадках, передбачених іншими законами.

— До осіб, призначених на посаду публічного службовця також встановлю­ються спеціальні вимоги, викладені в окремій посадовій інструкції.

— Набір на посаду публічного службовця регулюється цим Законом, інши­ми законами та процедурою затвердженою Урядом.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Стаття 9. Загальні вимоги до набору на посади публічних службов­ців:

  1. Стаття 18. Переведення кар'єрних публічних службовців на вищі посади та тимчасове переведення на інші посади публічних службов­ців
  2. Стаття 39. Відпустка в зв'язку з переведенням публічного службов­ця на іншу посаду
  3. Стаття 6. Посади публічних службовців Посади публічних службовців поділяються на посади:
  4. 3.4.2. Процедури набору на публічну службу
  5. Стаття 11. Набір на посади кар'єрних публічних службовців
  6. §1. Класифікація службових злочинів і загальні методичні положення їх розслідування
  7. Стаття 8. Посадова інструкція та перелік посад публічних служ­бовців
  8. Стаття 13. Набір на посаду публічних керівників
  9. Стаття 44. Відставка публічного службовця з посади
  10. Стаття 10. Набір на посаду публічних службовців