<<
>>

§ 76. Статус Державної канцелярії

Державна канцелярія підпорядкована Уряду Республіки. Державна кан­целярія — урядове агентство, що здійснює повноваження, визначені законом, і повноваження, делеговані Урядом Республіки відповідно до закону.

§ 77. Повноваження Державної канцелярії

3) Державна канцелярія:

3) управляє справами і надає послуги підтримки Уряду Республіки і Прем'єр-міністру;

3) забезпечує роботи, пов'язані з підтримкою зносин Уряду Республіки і Прем'єр-міністра, Парламенту та інших конституційних установ;

3) видає державне Офіційне видання

3) перевіряє проекти нормативно-правових актів Уряду Республіки на відповідність Конституції і законам;

3) веде облік повноважень міністрів, делегованих Парламентом, Урядом Республіки і Прем'єр-міністром;

3) вирішує питання, які стосуються знаків відмінності державних ор­ганів і органів місцевої влади відповідно до законів і законодавства Уряду Рес­публіки;

3) керує роботами по підготовці проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності урядових та інших державних органів;

3) веде архів;

3) координує роботу державних інформаційних систем;

3) координує підготовку посадових осіб місцевих органів влади і держав­них офіційних осіб;

3) веде реєстр резерву посадових осіб.

4) Для здійснення своїх повноважень Державна канцелярія має право одержувати відповідні документи і пояснення від міністерств, інших урядових органів і органів місцевої влади.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме § 76. Статус Державної канцелярії:

 1. § 78. Структура Державної канцелярії
 2. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 3. ВИДЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРАВОВОЙ СТАТУС», «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС», «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
 4. § 3. Основа державної влади
 5. Правове конституювання і організація державної влади
 6. 2.5.2. Реґіональні та місцеві органи державної адміністрації
 7. § 4, Легітимність і легальність державної влади
 8. § 2. Поняття і методи здійснення державної влади
 9. § 1. Вищий представницький орган державної влади
 10. Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади
 11. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 12. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 13. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 14. Розділ 3 СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ