>>

ЗМІСТ

Вираження вдячності.................................................................................................. 6

Передмова .......................................................................................................................

7

Місце в навчальному процесі, мета й завдання дисципліни..................... 8

Розділ I. ВСТУП.......................................................................................................... 9

Тема 1. Світогляд і ноосферне мислення.................................... 9

1. Методологічні засади ноосферології. Особливості міждисциплінарних досліджень......................................... 9

2. Сучасний світогляд і актуальність ноосферного мислення................. 10

Розділ II. КОСМОС І БІОСФЕРА...................................................................... 14

Тема 2. Виникнення та еволюція Всесвіту............................... 14

1. Трансформація уявлень про космос: від архаїчних теогоній до сучасної астрономії........................................... 14

2. Еволюційний характер розвитку всесвіту................................................. 16

3. Земля – унікальна планета сонячної системи.......................................... 19

Тема 3. Біосфера та її генезис..................................................... 22

1. Біосфера як умова формування ноосферної реальності....................... 22

2. Еволюціонізм: філософська ідея й наукова теорія.................................. 25

3. Теорія еволюції видів....................................................................................... 27

4. Еволюція та її значення для появи ноосфери........................................... 29

Розділ 3. АНТРОПОГЕНЕЗ ЯК УМОВА НООСФЕРОГЕНЕЗУ............. 33

Тема 4. Енцефалізація як необхідна передумова ноогенезу.. 33

1. Еволюція приматів і людини.........................................................................

33

2. Африканське коріння людства...................................................................... 34

3. Гомініди............................................................................................................... 35

4. Поява homo sapiens і початок розумної діяльності................................. 37

5. Льодовикові періоди й прискорення антропогенезу.............................. 39

Тема 5. Енцефалізація, інтелект, соціалізація та ноосферогенез.......... 41

1. Уроки балістичного полювання для первісного інтелекту................... 41

2. Енцефалізація та модульна модель головного мозку............................ 43

3. Від розвитку когнітивних здібностей до соціального інтелекту......... 46

4. Соціальна адаптація як чинник енцефалізації: мовлення й інтелектуальний розвиток 48

5. Чи відрізняється жіночий інтелект від чоловічого?................................. 51

6. Сексуальні стратегії чоловіків і жінок: еволюційні наслідки для розвитку інтелекту 53

7. Лобові долі й оптимізація когнітивних функцій....................................... 55

8. Еволюція розуму як фундаментальна передумова формування ноосфери 57

Розділ 4. ТЕХНОСОЦІОГЕНЕЗ......................................................................... 60

Тема 6. Технологічні революції та еволюція ноосфери.......... 60

1. Біосфера, техносфера й ноосфера в умовах техносоціального прискорення 60

2. Технологічні революції в історії людства................................................. 62

3. «Креативна революція» та її наслідки для антропосоціогенезу......... 63

4. Неолітична революція.................................................................................... 66

5. Перша індустріальна революція.................................................................. 67

6. Друга індустріальна революція................................................................... 68

7. Характер науково-технічного прогресу в ХХ столітті й на початку ХХІ століття 70

8.

Інформаційна революція й організація ноосферної реальності.......... 71

Тема 7. Інформаційне суспільство й нові якості ноосфери.... 72

1. Основні характеристики інформаційного суспільства.......................... 72

2. Прискорення соціально-технологічного прогресу: «комп'ютерна революція» та «інформаційна революція» 75

3. Інтернет і його вплив на формування ноосфери...................................... 77

4. Генезис глобальної інформаційної мережі................................................ 79

5. Інформаційна економіка. Суперечності інформаційного суспільства............................................... 82

6. Суспільство й культура в епоху Інтернет................................................. 84

Розділ 5. НООСФЕРОЛОГІЯ: ГЕНЕЗИС Й СИСТЕМАТИКА........... 87

Тема 8. Ноосферологія в системі раціонального знання........ 87

1. Еволюція раціонального знання.................................................................. 87

2. Історична трансформація раціонального знання й ноосферний дискурс 89

3. Дисциплінарна різноманітність раціонального дискурсу.................... 91

4. Вчення про ноосферу: проблема авторства............................................. 92

5. Е. Леруа: на шляху синтезу філософії, палеонтології та теології...... 93

6. П. Тейяр де Шарден: у пошуках «феномену людини»........................... 94

7. В.І. Вернадський: від «біосфери» до «ноосфери».................................... 95

8. Конгеніальність великих учених і теоретизування ноосфери............. 96

Тема 9. Теоретичні проблеми ноосферних досліджень........... 98

1. Ноосферологія як науково-дослідний проект з відкритим епістемологічним кодом 98

2. «Ноосфера»: етимологія, дефініції та нові сенси................................... 100

3. Передумови ноосферного мислення в античній культурі................... 102

4. Поняття «сфера» і «ноосфера» в сучасній науці.................................... 104

5. Формування міждисциплінарного дискурсу та предмет ноосферології............................................................................

105

6. Ключові поняття ноосферології................................................................. 107

7. Онтологічний аспект ноосферних досліджень...................................... 109

Тема 10. Прикладна ноосферологія........................................ 110

1. Ноосфера й перспективи стійкого розвитку........................................... 111

2. Напрями й принципи прикладної ноосферології.................................. 112

3. Ноосферні трансформації та глобальні ризики..................................... 113

4. Стратегічне планування та стратегічне управління в умовах розгортання ноосфери 114

Висновок........................................................................... 117

Література........................................................................................................ 118

Перелік тем рефератів.................................................................................... 122

Перелік питань до заліку.............................................................................. 123

| >>
Источник: БУРЯК В.В.. Основи вчення про ноосферу. 2010

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. ЗмІст
 11. ЗМІСТ*