<<
>>

ВСТУП

Конспект лекцій присвячений аналізу проблем вікової психології, предмету та задачам, історії розвитку вітчизняної та зарубіжної науки, її видатним представникам та сучасному стану.

Загальна методологічна та теоретична концепція курсу лекцій – концепція Л.С.Виготського – Д.Б.Ельконіна – П.П.Блонського, а також вітчизняної психологічної школи Г.С.Костюка, С.Д.Максименка тощо.

Логіка викладення матеріалу – класична. Спочатку дається загальне уявлення про предмет та задачі вікової психології, необхідність врахування принципу комплексності: розуміння важливості відбору науково-обгрунтованого кола методик. Потім викладено конкретні відомості вікової психології, виділено такі розділи як: дитяча психологія, психологія підліткового віку, психологія юності, психологія дорослості та геронтопсихологія. Розкрито взаємозв’язки та взаємопереходи між віковими стадіями, протиріччя, що супроводжують їх, особливості сенситивних та критичних періодів, закономірності вікових новоутворень. Матеріал викладено від простого до складного, що дозволяє сформувати у студентів чітку систему знань з вікової психології. Також, для полегшення роботи над текстом, кожен розділ конспекту завершується змістовними висновками, наведено перелік літературних джерел для самостійного опрацювання та словник психологічних термінів. З посиланнями на першоджерела, підібрані методи діагностики та процедури дослідження багаторівневої структури особистості, які дозволяють діагностувати розвиток протягом онтогенезу, від раннього дитячого віку до старості.

Конспект лекцій підготовлено з метою використання студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання при вивченні дисципліни “Вікова психологія”.

Поданий конспект укладено згідно з тематикою лекційного матеріалу та практичних занять робочої навчальної програми вищевказаної дисципліни.

<< | >>
Источник: Алпатова О.В.. Вікова психологія: Конспект лекцій. 2007

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. Вступ
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. ВСТУП
 16. Вступ
 17. Вступ
 18. ВСТУП