<<
>>

Зміст дидактичної одиниці

Поняття особи (регкопа). Правоздатність (сариї) та її зміст. Виникнення, втрата і обмеження правоздатності. Дієздатність, умови її настання, обмеження і втрата. Опіка і кураторство.

Правовий статус римських громадян. Підстави набуття та шляхи втрати громадянства. Проголошення рівності громадян щодо правоздатності. Правове становище латинів і перегринів. Статус рабів. Джерела рабства. Рабський пекулій. Система колонату. Вільновідпущеники (лібертини).

Зародження юридичних осіб. Поняття юридичної особи, її ознаки. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб. Припинення юридичних осіб.

Література

- Гіжевський В.К., Трофанчук Г.І. Основи римського цивільного права. - К., 2000.

- Дождев Д.В. Римское частное право. - М., 1997.

- Косарев А.И. Римское право. - М., 1986.

- Новицкий И.Б., Претерский И.С. Римское частное право. - М.,1996.

- Макарчук В.С. Основи римського приватного права. - К., 2000.

- Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К., 1997.

- Підопригора О.А., Харитонов Є.О.

Римське право: Підручник. - К., 2003.

- Черниловский З.М. Римское частное право. Злементарньїй курс. - М. 1997.

- Матеріал для вивчення

- Поняття особи

- Терміном "особа" (регзопа) прийнято називати суб'єкт права. Для того, щоб бути суб'єктом права, потрібно володіти здатністю мати права і обов'язки, тобто володіти правоздатністю. Вона є не біологічним, а саме соціально-юридичним явищем, і рабовласницька держава підтверджує це, визначаючи правоздатність лише за вільними громадянами і відмовляючи в ній рабам, які, будучи людьми, вважалися проте не суб'єктами, а об'єктами права

- Крім правоздатності, суб'єкт права потребує дієздатності, тобто спроможності набувати прав власними діями. Ні того, ні іншого поняття в точному їх значенні римське право не знало.

Однак категорія стану (сариї), що застосовувалася у відношенні до індивідумів, практично означала правоздатність, а диференціація правової самостійності з урахуванням віку і деяких інших чинників приховувала за собою дієздатність.

-

- Правовий стан особи, його види

- Суб'єкт права в Давньому Римі - це не просто людина, а передусім в іьна людина, яка володіє станом свободи . Але для повноправного суб'єкта цього було мало, оскільки вільним ставав не будь-хто, а тільки римський громадянин. Піддані Римської держави, які не були

- римськими громадянами, так звані латини , користувалися обмеженою правосуб'єктністю. Що стосується іноземців, або за давньоримською термінологією перегринів ,то спочатку на території Римської держави вони не користувалися жодними правами, навіть могли бути віддані у рабство. З розвитком торгового обороту можливість придбання деяких прав їм була надана. І тільки на останній стадії існування Римської держави всі піддані Римської імперії були проголошені римськими громадянами. Тривалий час розвиток Римської держави йшов під знаком розмежування правового стану римських громадян і осіб, котрі не мали римського громадянства. Цьому відповідала залежність правового стану індивіда не тільки від стану свободи, але і від стану громадянства . Істотне значення мав також сімейний стан . З цієї точки зору розрізнялися глава сім'ї і підвладні члени сім'ї. Глава сім'ї завжди був повноправним. Підвладні члени сім'ї спочатку були зовсім безправними і цілковито підкорялися його владі як раби. Лише пізніше, з розвитком товарно-грошових відносин, члени сім'ї поступово стали наділятися певними правами, але ніколи не досягали того правового стану, в якому знаходився глава сім'ї.

- Таким чином правосуб'єктність, за римським приватним правом, визначалася трьома станами: станом свободи , станом громадянства і сімейним станом .

- Право бути власникаом будь-якого майна; право здійснювати будь-які цивільно-правові правочини, бути спадкоємцем і спадкодавцем

- Право брати шлюб з римською громадянкою і створювати римську сім'ю

<< | >>
Источник: Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк. Основи римського цивільного права. 2004

Еще по теме Зміст дидактичної одиниці:

  1. Зміст дидактичної одиниці
  2. Зміст дидактичної одиниці
  3. Зміст дидактичної одиниці
  4. Зміст дидактичної одиниці
  5. Зміст дидактичної одиниці
  6. Зміст дидактичної одиниці
  7. Зміст дидактичної одиниці
  8. Зміст дидактичної одиниці
  9. Зміст дидактичної одинині
  10. Зміст